Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Vår visjon er å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre gjennom å bidra til bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi.

Avdeling for sykehusleveranser har over 50 dyktige og engasjerte medarbeidere som du og ditt lederteam på tre stykker vil lede. Hos oss vil du bidra til at legemidler blir tilgjengelig for pasienter gjennom avansert legemiddellogistikk, sikker legemiddelbruk, økt pasientsikkerhet, undervisning og rådgivning innen legemiddelhåndtering og pasientspesifikk oppfølging.

Vi søker en engasjert avdelingsleder som kan bidra til at avdelingen når sine mål og utvikler seg slik at vi sammen kan møte kundenes behov i fremtiden.

Som avdelingsleder skal du vise vei og være en god rollemodell. Vi ønsker en avdelingsleder som motiveres av gode resultater, som evner å skape engasjement, gode relasjoner og løse utfordringer på en god måte sammen med dyktige kolleger.

I Sykehusapotekene HF vil du få en sentral rolle i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag. Medarbeidere og ledere hos oss må kunne identifiserer seg med våre verdier: kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst

Arbeidsoppgaver:

Personalansvar

Oppfølging og inngåelse av avtaler med kunder

Deltagelse i prosjekter

Systemrettede oppgaver knyttet til legemiddelområdet som undervisning, utarbeidelse og implementering av prosedyrer

Veiledning og rådgivning av annet helsepersonell/medarbeidere innen legemiddelområdet

Legemiddellogistikk og leveranser av legemidler til profesjonelle kunder

Kvalifikasjoner:

Farmasøyt, apotektekniker eller annet helsepersonell

Erfaring innen sykehusfarmasi er ønskelig

Ledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

Gode lederegenskaper; utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning

Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon 

Gode kommunikasjonsevner; kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte skriftlig og muntlig  

Endringsvillig, analytisk og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

Sentral stilling med utviklings- og påvirkningsmuligheter 

En utfordrende jobb med varierte arbeidsdager

Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger