• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4237649
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lade skole er det fra 1. januar 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.

Stillingen er i utgangspunktet knyttet til skolens barnetrinn. Samtidig inngår stillingen i skolens helhetlige ledelse, med oppgaver på tvers av avdeling, og stort ansvar for skolens systemarbeid.

Lade skole søker en raus, tydelig og engasjert leder, med gode samarbeidsegenskaper, samt evne og vilje til å jobbe tett i team.

Ønsker du å bli en del av en utviklingsprosess der Lade skole skaper en helhetlig profil - en prosess der vi bygger skolens plattform for å ivareta føringer fra Fagfornyelse, SteinSaksPapir-strategien, Trondheimsskolen og kommunale handlingsplaner? Brenner du for å gi barn og unge kvalitativt gode lærings- og oppvekstvilkår? Brenner du for god faglig nærledelse, og ønsker å bidra til å gjøre Lade skole til en enda bedre skole i møte med barn og unge? I tilfelle er det tid for å søke jobb hos oss.

Skoleanlegget vårt er helt nytt og ble tatt i bruk i 2018. Vi deltar i prosjektet ViSkaperRommet, der målet er å ta i bruk fysisk læringsmiljø på en måte som understøtter skolens faglige profil - ikke minst i et inkluderende perspektiv. I tillegg til dette har Lade skole tilgang til fantastiske uteområder.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i overordnet strategisk ledelse gjennom skolens lederteam
 • Operativ daglig drift av skolens barnetrinn - samt medansvar for skolens totale utvikling og drift.
 • Oppfølging og kvalitetssikring knyttet til systemarbeid: fag- og timefordeling, arbeidsplaner, lov- og avtaleverk, personalplaner, gjennomføring og oppfølging av undersøkelser og kartlegginger, HMS o.l.
 • Vedlikehold og utvikling av skolens systemer og rutiner
 • Gjennomføring og oppfølging av kartlegginger, nasjonale prøver og andre undersøkelser
 • Skole-hjem-samarbeid og oppfølging av kapittel 9a i Opplæringslova
 • Medansvar for økonomi og budsjett
 • Per dato oppfølging av skolens nærmiljøarbeid - verdisamarbeidet (SteinSaksPapir)

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og allsidig praksis - fortrinnsvis fra grunnskole
 • Kompetanse og/eller relevant erfaring med administrasjon og ledelse
 • Evne og vilje til å lede elev- og personalgruppe knyttet til egen avdeling
 • Evne og vilje til å jobbe med grunnleggende systemer
 • Evne og vilje til organisatorisk arbeid
 • God evne til å skape relasjoner til elever, foresatte og tilsatte.
 • Kompetanse knyttet til bruk av IKT i skoleledelse
 • God samarbeidskompetanse

Personlige egenskaper:

 • Raus, tydelig og engasjert.
 • Kompetent, åpen og modig
 • Evne og vilje til samarbeid i team
 • Evne og vilje til å ta selvstendige og profesjonelle avgjørelser i tråd med skolens felles faglig ståsted.
 • Drivkraft knyttet til egen faglige utvikling og deltakelse i skolens kollektive utviklingsprosjekt
 • Gode relasjonelle evner.
 • Gode kommunikative evner, herunder evnen til å møte mennesker lyttende og anerkjennende.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø preget av samarbeid, humor, engasjement for skoleutvikling og god klasseledelse.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4237649
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune