Avdelingsleder

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av akuttmottak og seks sengeposter. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, bipolar lidelse, og alvorlige personlighetsforstyrrelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk.

Vi søker nå avdelingsleder til post 3A, som skal ha et helhetlig lederansvar for avdelingen knyttet til fag, drift, økonomi og personalansvar. Stillingen er en 100 % fast stilling.

Post 3A har 10 sengeplasser. Hver dag jobber våre erfarne, kreative og engasjerte ansatte for at pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. 3A er et godt sted å jobbe, med stor takhøyde, kloke hoder og hjertevarme.

Vi har et miljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt, og vi er spesielt opptatt av å ivareta pasienter på en måte som reduserer behovet for tvangsmidler. Vi ønsker alltid å strekke oss mot å tilby den best tilgjengelige individuelle behandling.

Fra 01.01.21 har posten vår vært en del av studie- og fagutviklingsprosjektet «Åpen dør». Les mer om prosjektet her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Du vil være leder for en fantastisk gjeng med høyt kvalifiserte, erfarne, kreative og rause fagpersoner, og vi ser etter en ny avdelingsleder som er raus, trygg og tilstedeværende, og som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Den vi leter etter holder fokus på kvalitet og nestekjærlighet, og ønsker å bygge videre på åpen dør-policy, samt å utvikle klinikken videre i samarbeid med interne og eksterne aktører. 

Arbeidsoppgaver:

 • Å realisere avdelingens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk
 • Bidra til å medvirke til at avdelingen driver systematisk utvikling av faget og holder en høy faglig standard
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
 • Sikre at pasientenes stemme blir hørt

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier med bred erfaring/kompetanse innenfor psykisk helsearbeid
 • Ledererfaring. Relevant lederutdanning er ikke et krav, men en fordel
 • Relevant videreutdanning innenfor psykisk helse
 • Erfaring fra arbeid med rus og voldsrisiko
 • Kjennskap til DIPS, GAT/arbeidsplanverktøy er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og kreativ
 • Evne til å strukturere og organisere arbeid
 • Høy gjennomføringsevne
 • Evne til å ta beslutninger i krevende situasjoner
 • Evne til å motivere og støtte ansatte

Vi tilbyr:

 • En spennende og innholdsrik arbeidshverdag med og varierte oppgaver
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger