Avdelingsleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Strinda videregående skole ligger på Tyholt i Trondheim, og har ca. 1100 elever fordelt på fem utdanningsprogram: elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, idrettsfag og studiespesialisering (ST). I tillegg har skolen et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen har ca. 170 ansatte.

Skolen har behov for å styrke ledergruppa og har derfor ledig stilling som avdelingsleder på studiespesialiserende utdanningsprogram fra 01.08.21

Avdelingsleder på ST skal lede avdeling for studiespesialiserende sammen med to andre avdelingsledere, og blir en del av skolens ledergruppe. Studiespesialiserende er skolens største avdeling med ca. 510 elever. 

Det legges inntil 30% undervisning til stillingen, og det er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk, språk og evt. samfunnsfag.


Avdelingsleder skal bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon, og etablere gode arenaer for deling i avdelingen og på skolen. Lederen skal gjenkjenne god pedagogisk praksis og kunne veilede lærere til faglig og pedagogisk utvikling. Avdelingsleder skal dessuten kunne utøve tydelig lederskap i samarbeid med øvrige ledere, og ansatte på skolen.


Arbeidsoppgaver:

Avdelingsleder har ansvar for:
- utviklingsarbeid, i tråd med gjeldende planer og satsningsområder.
- profesjonsutvikling
- formidling av ny kunnskap og forskning.
Resultatoppfølging
Skoleadministrative oppgaver
Personalansvar

Kvalifikasjoner:

Utdanning fra høgskole/universitet, og undervisningskompetanse innenfor fag på studiespesialiserende.
God kunnskap om videregående opplæring
Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig
Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
Erfaring med skoleadministrative datasystemer

Personlige egenskaper:

Avdelingslederen vi søker
- har gode kommunikative ferdigheter, og evner å bygge gode relasjoner.    
- er i stand til å sette tydelige mål for seg selv og sine medarbeidere
- er ambisiøs på vegne av elever, seg selv og medarbeidere.
- har gode samarbeidsevner og jobber godt i team
- har høy gjennomføringsevne, og arbeider strukturert og ryddig.
- har god systemforståelse og evne til helhetstenking
- er utviklingsorientert, nytenkende og evner å finne løsninger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

En spennende og utfordrende lederstilling
Gode fagressurser internt
Medarbeidere med høy kompetanse
En arbeidsplass som legger til rette for personlig utvikling og videreutdanning
Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tråd med lov og avtaleverk