Detaljer

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3366742
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Avdelingsleder

Stilling og arbeidssted


Isfjorden skole har ledig stilling som avdelingsleder i et vikariat for skoleåret 2021/2022.


Isfjorden skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca. 180 elever. I tillegg har skolen en skolefritidsordning (SFO) med i underkant av 50 barn. Skolen har omtrent 30 tilsatte.

Isfjorden skole er fem år gammel (ferdigstilt januar 2016). Skolen har vært en dysleksivennlig skole siden 2019 og har nylig vært gjennom flere utviklingsprosesser, blant annet utviklingen av en pedagogisk plattform. Skolens visjon er PÅ SAMME LAG, og følgende hovedområder danner grunnlaget for vårt utviklingsarbeid:

 1. Tilpasset opplæring og tidlig innsats.
 2. God brukermedvirkning.
 3. Godt læringsmiljø.
 4. God ledelse.

Skolen drives av en ledergruppe som består av rektor, to avdelingsledere og en SFO-leder. I dagens organisering har avdelingslederne ansvar for hhv. 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Isfjorden skole ønsker reflekterte og samfunnsorienterte ledere med et positivt menneskesyn.

Skole ligger fantastisk til med unike muligheter for friluftsliv fra fjære til fjell både sommer og vinter. Bygda Isfjorden ligger sju km fra kommunesenteret Åndalsnes, et times kjøretur fra Molde og halvannen time til Ålesund. Det er også togforbindelse nordover og sørover fra Åndalsnes stasjon.


Kommunen Rauma består av rundt 7000 mennesker og har slagordet verdens beste kommune for naturglade mennesker. Kommunen har et aktivt næringsliv, et aktivt festivalliv om sommeren med bl.a. Norsk Fjellfestival og RaumaRock, og et rikt idretts- og kulturliv.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Timeplanlegging, inspeksjonsplanlegging, romplanlegging.
 • Vikarhåndtering
 • Lede hovedtrinnet.
 • Lede digitaliseringen ved skolen.
 • Koordinere de spesialpedagogiske tjenestene ved skolen.
 • Samarbeide med PPT og andre samarbeidspartnere i skolen.
 • Gjøre innkjøp/bestille varer og tjenester.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesaktiviteter for elevene.
 • Utarbeide aktivitetsplan/årshjul for hovedtrinnets arbeid.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Undervisning.
 • Delta i/lede møter internt og eksternt.
Ansvar og fullmakter

Avdelingsleder skal i samarbeid med ledergruppen lede en avdeling på skolen og ha følgende ansvar:

 • Faglig ansvar for at brukerne får forsvarlige og best mulig tjenester ut fra forutsetningene.
 • Personalansvar for ansatte i avdelingen, herunder sørge for et godt arbeidsmiljø med trivsel, motivasjon og trygghet.
 • Økonomiansvar med effektiv forvaltning av tildelte ressurser.

Avdelingsleder kan fatte alle kurante avgjørelser som må til for å drifte og videreutvikle sin avdeling.

Forventninger til avdelingsleder
 • Avdelingsleder er nærmeste overordnede for medarbeiderne i sin avdeling.
 • Avdelingsleder skal realisere planer og følge opp mål som er satt for arbeidet/ tjenesteproduksjonen.
 • Avdelingsleder skal løpende gi tilbakemelding, råd og veiledning til sine medarbeidere.
 • Avdelingsleder skal sørge for at avdelingen har riktig bemanning med riktig kompetanse og at medarbeidere får nødvendig opplæring for å kunne gjøre en god jobb.
 • Avdelingsleder skal sikre helhetlige og tverrfaglige løsninger ved behov.
 • Avdelingsleder skal ha faste møter med personalet i sin avdeling.
 • Avdelingsleder rapporterer til rektor.
 • Avdelingsleder bidrar i skolens ledergruppe.

 

Kvalifikasjoner


Vi søker etter medarbeidere med lederkvalifikasjoner og/eller ledererfaring. Søkerne må ha god kjennskap til læreplanverket og ha undervisningspraksis.

Aktuelle kvalifikasjoner:

 • Pedagogikk
 • Ledelse
 • IKT (pedagogisk og teknisk kompetanse).
 • Spesialpedagogikk.
 • Undervisningskompetanse i grunnskolefag.
 • Begynneropplæring i 1.-4. trinn.

Vi forutsetter gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Raumainnbyggernes beste.

Vi søker etter ledere som:

 • Bygger virksomheten på kommunens visjon og verdier.
 • Er bevisste på at vi jobber med flere deler av virksomheten samtidig: samfunnet, brukerne, tjenestene, medarbeiderne og økonomien.
 • Har et ønske om å forenkle, forbedre og fornye vår organisasjon og våre tjenester.
 • Ønsker å oppnå best mulig resultater i tråd med avtalte og politiske mål.
 • Klarer å involverer medarbeiderne, brukerne og innbyggerne våre.
 • Klarer å håndtere utfordrende situasjoner.
 • Gjennom sin atferd og sine holdninger viser hvordan vi vil at andre skal opptre.
 • Har evnen til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø
 • Har evnen å planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsretta opplæring av høg kvalitet og med god progresjon.
 • Er en klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
 • Stiller tydelige og høye forventninger til alle medarbeidere og elever.
 • Viser initiativ, er fleksibel og samarbeider godt i et lærende fellesskap
 • Har evne til å arbeide løsningsorientert i et travelt miljø og samtidig ha godt humør

 

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.  

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, tlf 94807867 (9-11.30 ti-to), evt pr mail personal@rauma.kommune.no. 

Søknadsfrist: 31.01.2021
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.