Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3284526
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Er du på utkikk etter nye og spennende utfordringer?

Havstein helse- og velferdssenter søker etter en engasjert avdelingsleder til en fast 100 prosent stilling fra 1. januar 2021.

Dette er en svært spennende stilling der du vil få stor innflytelse på hvordan  helse- og velferdssenteret skal se ut i framtiden. Som avdelingsleder er du i et lederteam bestående av tre avdelingsledere og en enhetsleder. Avdelingsleder har ansvaret for et eget område.

Havstein helse- og velferdssenter ligger på Byåsen i nærhet av skoler og barnehager, og med flott turterreng i nærmiljøet. Det er gode bussforbindelse og mulighet for gratis parkering.

Havstein helse- og velferdssenter består av sykehjemsavdeling med 28 pasienter og 30 omsorgsboliger. Sykehjemspasientene har ulike behov, noe som gir oss komplekse faglige utfordringer. Omsorgsboligene har beboere med psykisk utviklingshemning, psykiske lidelser og demens. Dette er beboere i alder fra 18 år og oppover. Det byr på spennende og varierte faglige utfordringer hvor miljøtiltak er i fokus. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge og gi veiledning til hver enkelt bruker.

Vi ønsker å tilby gode tjenester som er individuelt tilpasset, og en aktiv hverdag for våre pasienter. Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Som avdelingsleder vil du ha ansvar for å veilede, tilrettelegge og ha en aktiv rolle for at vi skal nå våre mål.

Vår visjon: Omsorg gis som en gave uten forventninger om gjenytelse. Omsorg stiller ingen krav. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til å motta vår omsorg.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver

Ved Havstein helse- og velferdssenter vil du som avdelingsleder få en spennende mulighet til å ta og få et helhetlig lederansvar hvor du planlegger, utvikler og drifter både selvstendig og i tett samarbeid med resten av lederteamet.

Sentrale ansvarsområder:

 • Personalansvar for et antall medarbeidere
 • Daglig drift av enheten
 • Medansvar for økonomi
 • Medansvar for faglig kompetanseutvikling 
 • Være en del av lederteamet ved enheten
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner og prosedyrer ved enheten
 • Medarbeideroppfølging
 • Rapportere og følge opp HR mål 
 • Delta i turnusplanlegging
 • Internkontroll og HMS
 • Utviklingsarbeid
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier eller vernepleier
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God organisasjonsforståelse
 • Erfaring knyttet til personalledelse og/eller fagledelse
 • Videreutdanning innen ledelse er ønskelig, men ikke et krav da en totalvurdering av den personlige egnetheten vil veie tyngst
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og klarer å skape gode relasjoner til andre
 • Systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet
 • Kan jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Rask til å tilegne deg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger
 • Medarbeiderne dine opplever et støttende og inkluderende lederskap, faglig utvikling og mestring i møte med de oppgaver de får tildelt
 • Initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser
 • Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i framtiden
 • Lyst til å prege utviklingen i Trondheim kommune i årene som kommer
 • Personlig egnethet både som leder og som en del av vårt etablerte lederteam vil ha betydning
Vi tilbyr
 • Lederansvar i en av Norges største organisasjoner
 • Være en del av et kunnskapsrikt, kreativt og målrettet lederteam
 • Helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere med høy fagkompetanse
 • At du kan være med på å skape et trivelig, sammensveiset arbeidsmiljø med mye arbeidsglede, hvor avdelingsleder også jobber praksisnært.
 • Positivt og stabilt arbeidsmiljø med mye latter
 • Dyktige ansatte  med faglig fokus 
 • En arbeidsplass som legger vekt på fagutvikling, kompetanse og etisk refleksjon
 • Ansvar for å være med å utvikle moderne og framtidsrettede tjenester
 • Mulighet for å bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
 • 80 % flexitid
 • Deltagelse i nettverk for avdelingsledere
 • Tilgang på kunnskapsrike støttetjenester i stab
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater