Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3222528
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Ved Aktivitetstilbud til seniorer har vi fra 1. januar 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.

Aktivitetstilbudet til seniorer skal være byomfattende, og etableres fra 1. januar 2021. Enheten vil ha ansvar for driften av kommunens samlede tilbud, både tilbud med vedtak, åpne aktivitetstilbud og sosiale møteplasser som er fordelt på ulike lokasjoner rundt omkring i alle bydeler.

Et av målene er at Trondheim kommune skal ha attraktive aktivitetstilbud og sosiale møteplasser i nærmiljøene der folk bor. Innbyggerne skal gjennom aktivitet, opplevelser og fellesskap oppleve mestring og tilhørighet. Et aktivitetstilbud for seniorer skal vektlegge fysisk aktivitet og opplevelser som stimulerer og trener kognitiv funksjon og deltakernes ressurser og ferdigheter.

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet. Trondheim kommunes Eldreplan 2016-2026 og Stortingsmelding 15 "Leve hele livet" legger tydelige føringer for enheten.

Tilbudet skal drives og utvikles i tett samarbeid med de som skal benytte tilbudet og deres nærpersoner (pårørende). Et tett samarbeid med øvrige tjenester til hjemmeboende og helse og velferdskontoret er nødvendig. Samhandlingen med kultur, frivillig sektor og relevante kunnskapsmiljø skal videreutvikles.

Til denne spennende og utfordrende jobben søker vi deg som er kreativ, engasjerende og oppfinnsom, og som sammen med ansatte og enhetsleder vil lede arbeidet med å videreutvikle aktivitetstilbudet til Trondheim kommunes senior befolkning i tråd med dagens og framtidas behov.

Enheten vil ha ansvar for driften av kommunens samlede tilbud, både tilbud hvor det er vedtak, åpne aktivitetstilbud og sosiale møteplasser som er fordelt på ulike lokasjoner rundt omkring i alle bydeler.

Enheten vil bestå av cirka 50 årsverk.

Som avdelingsleder rapporterer du til enhetsleder som sammen med deg utgjør enhetens lederteam. Enheten vil også ha en merkantil stilling.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse knyttet til enhetens målsetninger, kompetanse og ressursbruk. 
 • Samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester i tråd med kommunens handlings- og økonomiplan, nasjonale og lokale føringer.
 • Som ledd i etablering av enheten inngår operasjonalisering og videreutvikling av enhetens mandat, herunder å sikre nødvendig kompetanse- og rekruttering for å nå målene som er satt for enheten. 
 • Medansvar i ledelse av drifts- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på brukermedvirkning og samhandling med frivillig sektor.
 • Medansvar for internkontroll og kvalitetsutvikling.
 • Medansvar i å nå målsetningene innenfor områdene fag, personal og økonomi i enhetsavtalen og virksomhetskritiske områder.
 • Nærledelse gjennom jevnlig tilstedeværelse på enhetens ulike arenaer.
 • Noe arbeid utenom normalarbeidstid vil bli påkrevd.
 • Utfører de oppgaver som enhetsleder til enhver tid delegerer.
Kvalifikasjoner
 • Helse- og/eller sosialfaglig utdanning eller tilsvarende på minimum bachelornivå.
 • Det er en fordel med videreutdanning innen folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Dokumentert ledererfaring, formell lederutdanning vektlegges.
 • God kjennskap til nasjonale føringer og strategier innen helse- og omsorgssektoren, og særlig kjennskap til betydningen av helsefremmende og forebyggende strategier. 
 • God kjennskap til helse- og omsorgstjenesten.
 • Erfaring med prosessledelse, utviklings- og endringsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra brukermedvirkning i utviklingsprosesser.
 • Erfaring med samhandling, herunder kultur og frivillig sektor.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring med planlegging av turnus.
 • Det er en fordel med førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Du evner å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft.
 • Du evner å være engasjerende, tydelig og synlig.
 • Du er kreativ, framoverlent og har evne til nytenking.
 • Du evner å legger til rette for innovasjon og nyskaping.
 • Du evner å skape gode relasjoner til andre, samarbeide og utvikle mennesker rundt deg.
 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter og uttrykker deg godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Du står stødig i høyt arbeidspress.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, samt egnethet i forhold til lederteamets sammensetning. 

  Vi tilbyr
  • En spennende, nyetablert enhet med store utviklingsmuligheter og medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb.
  • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.  
  • Mulighet for å delta i innovativt samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester.
  • Eget ledelsesutviklingsprogram.
  • Lederstøtte gjennom eget styringskraftteam.
  • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.