Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  22.10.2020
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3205018
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder

Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastnings, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten. Åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase, en har i tillegg ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom, og den siste består av en miljøarbeidertjeneste og av tiltaksavdelingen. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontaker og familieavlastere. 

Kvalamarka/Myrullvegen ligger nord i Haugesund. Det er separate boligenheter med personalgruppe, personalbase og fagansvarlig på hver plass og felles ledelse. På Kvalamarka 35 gis det tjenester til 10 personer og på Myrullvegen 17 gis det tjenester til ni personer. Det ytes hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter til de som bor der. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter i helsefag. Vi har fokus på heltidskultur. Det er ulike arbeidstidsordninger, eksempelvis langturnus og ordinær turnus med lange vakter i helgene. Som avdelingsleder i Tiltaks- og boligenheten vil du få muligheten til å jobbe tett sammen med andre avdelingsledere, enhetsleder og konsulent. Vi møtes ukentlig til ledermøte og du vil da da få muligheten til å få innspill fra gode kollegaer.

Arbeidsoppgaver
 • Avdelingsleder har delegert ansvar for avdelingens drift i forhold til fag, personal og økonomi. Dette omfatter blant annet drift av avdelingen i samsvar med budsjett, HMS, rekruttering og kvalitetssikring av tjenestetilbudet slik at kommunen driver i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.
 • Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder og inngår som en del av ledergruppa i Tiltaks- og boligenheten.
Kvalifikasjoner
 • Vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Det er ønskelig med ledererfaring.
 • Det er ønskelig med lederutdanning.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver norsk så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • du er en tydelig leder som våger, tåler og bryr deg
 • du er tett på driften
 • du er en god pådriver og motivator i personalgruppen og i arbeidsmiljøet
 • du er bevisst på din rolle som leder og rollemodell
 • du liker å jobbe med mennesker
 • du trives med høyt arbeidstempo
 • du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, og du trives med å undervise
 • du har fokus på kvalitet i tjenesteyting, på tjenestemottakerne sine behov og på samarbeid med pårørende og verger
Vi tilbyr
 • ukentlige møter i i enhetens ledergruppe
 • tett oppfølging fra enhetsleder
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • en god arbeidsplass som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • fokus på HMS-arbeid
 • god seniorpolitikk
 • lønn etter gjeldende lov og avtaleverk