Detaljer


Avdelingsleder

Det er ledig 100 % midlertidig stilling som avdelingsleder i virksomhet for Hjemmetjenester med snarlig oppstart. Stillingen er ledig ut 2020, med mulighet for forlengelse. Stillingen lyses ut internt i kommunen. 
 
Virksomhet for Hjemmetjenester yter døgnbaserte tjenester til innbyggere i eget hjem.
Arbeidssted og oppmøte for stillingen er på Helsehuset. Det skal ytes tjenester til hele nye Lyngdal kommune, og det må til tider påberegnes oppmøtested andre steder enn Helsehuset.
Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen trygt og stødig fremover, og som i tillegg ønsker å bidra til videreutvikling av virksomheten, hvor kvalitet skal ligge til grunn både for fag-, personal- og økonomistyring. Personlig egenhet og relasjonskompetanse vil derfor bli vektlagt.
 
Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar, herunder lede og veilede etter gjeldene lovverk, krav og planer
 • Personalansvar
 • Økonomiansvar
 • Daglig drift av avdelingen (turnusarbeid, ansettelser m.m.)
 
Kvalifikasjonskrav og vilkår
 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis sykepleier med autorisasjon (annen relevant utdanning kan vurderes ved erfaring innen fagområdet)
 • Relevant faglig videreutdanning, eventuelt interesse for å gjennomføre dette
 • Ledelseserfaring fra lignende arbeid
 
Arbeidserfaring/ annen kompetanse en bør ha:
 • Strategisk innsikt og visjoner for virksomheten, hvor man ønsker å være en bidragsyter til utvikling
 • Resultatorientering og gjennomføringsevne
 • Innsikt i, og evne til god økonomistyring
 • Erfaring med arbeid knyttet opp mot turnus
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Evne til å lytte til, motivere og inspirere sine medarbeidere
 • Fokus på faglig utvikling og å holde brukerfokus
 • Erfaring med å veilede andre
 • Erfaring fra praktisk arbeid, direkte kontakt med brukere og deres pårørende
 • Ha gode samarbeids ferdigheter
 • Være en bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
 • Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • Ha ett godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert
 
Vi kan tilby:
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.
For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Kontaktpersoner og søknadsskjema
Mer informasjon om stillingene kan du få ved henvendelse til virksomhetsleder for Hjemmetjenester Anne Sanden Kvinen tlf 97743000.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.