Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2020
 • Sted:
  Møllergata/ Steensgate
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Møllergata/ Steensgate
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2377648
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder

Om avdelingen
Avdelingen består av Møllergata og Steensgate boliger med totalt 20,86 årsverk. Våre tjenestemottagere har i hovedsak bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller adferdsutfordringer. Seksjon Bo, aktivitet og avlastning sitt lederteam består av 8 avdelingsledere og en seksjonsleder.
 
Kort om stillingen
Stillingen er 100% dagtid med fast arbeidssted. Avdelingsleder skal tilrettelegge og bidra til et godt samarbeid med interne og eksterne aktører og sikre et godt og helhetlig tilbud for mottakere av tjenesten.Vi tilbyr
Du vil møte et godt arbeidsmiljø med kollegaer som har fokus på å yte gode tjenester. Seksjonen har målrettet faglig utvikling for ansatte og ledelse. Lederteamet består av dyktige avdelingsledere med høye ambisjoner for hele seksjonen og alle er delaktig i seksjonens ledergruppe. Det gis lederopplæring og lederstøtte, samt at man i introduksjonsperioden vil ha en fast avdelingsleder å forholde seg til i tillegg til seksjonsleder. Kongsberg kommune har rabatt på treningsenter, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. Vi har fokus på helsefremmende arbeidsplasser. Det gis lønn etter avtale.
 
Innhold i stillingen
Leder har personal- og fagansvar, og skal ivareta og videreutvikle den faglige kompetansen i avdelingen. Leder skal forvalte egne personalressurser, og er ansvarlig for rekruttering. Som avdelingsleder vil du være del av avdelingsledergruppen og andre samarbeidsgrupper. Det inngår et ansvar for arbeidstidsordninger som fremmer økt heltidskultur. Leder er ansvarlig for daglig oppdatert vaktbok og arbeid med turnusprosesser. Samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud gjennomføres etter behov og man skal påse at avvik håndteres etter rutine. Som leder har du løpende økonomi- og budsjettansvar.Avdelingsleder har overordnet ansvar for tiltaksplaner, tvangsvedtak og profil, samt gjennomføring av pårørendemøter, miljørapportering, medikamenthåndtering og oppfølging av lærlinger/elever.
 
Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisert vernepleier/sykepleier.Søkere med annen formell helsefaglig bakgrunn med ledererfaring og lederutdanning fra tilsvarende stilling kan vurderes.
 
Ønsket kompetanse
Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Kongsberg har nedfelt gjennom bl.a. egen arbeidsgiverpolitikk et verdisett som gir tydelig føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte. Vi ønsker at du:
 • har lederutdanning og/eller ledererfaring
 • er nytenkende og fremtidsrettet
 • er strukturert, kreativ og løsningsfokusert
 • er en lagspiller og fremstår som åpen og opptatt av medbestemmelse
 • er en leder som er engasjert og god på kommunikasjon
 • evner å se andre og behandler andre mennesker med respekt og dermed også kunne utvise en viss grad av ydmykhet
 • er troverdig, bl.a. at du har kunnskap om fagområdet og om de utfordringer som er knyttet til faget
 • har god mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • har gode dataferdigheter
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.
 
Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.