Ledig stilling

Røros kommune

Avdelingsleder 100% vikariat

Kort om stillingene

Vi har ledig 100% svangerskapsvikariat som avdelingsleder ved hjemmebaserte tjenester.

Om oss

Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi kan tilpasse oss brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, og har et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre virksomheter. 

Hjemmetjenesten er en del av hjemmebaserte tjenester som består av TFF, dagsenter, hjemmetjenesten og Strømmehagan barne og ungdomsbolig. Hjemmetjenesten har nedslagsfelt i hele kommunen. Hjemmetjenesten har 35 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelp.  Tjenesten har  tatt i bruk ulike typer velferdsteknologi.

Vi jobber kontinuerlig med å øke vår kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse. Tjenesten er med i et KS prosjekt  med mål om å vidreutvikle og i bruk ny teknologi.

Blir kjent med helse- og omsorgstjenester i Røros kommune (se film)

Kvalifikasjoner
 • sykepleier med godkjent norsk autorisasjon
 • ønskelig med utdanning innen ledelse eller relevant ledererfaring
 • ønskelig med arbeidserfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • førerkort kl. B
 • ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Helseplatformen, Gat og Visma
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar 
 • bidra til utvikling og levering av tjenester i samspill med innbyggerenes behov og tilgjengelige ressurser
 •  bidra til å videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte og myndiggjorte medarbeidere
 •  bidra til helhetlig styring og ledelse av virksomheten og kommunens samlete oppgaveløsning
 • skal arbeide for et godt arbeidsmiljø i samarbeid med sine medarbeidere
 • daglig drift av hjemmetjenesten,som fag,personal og økonomi
 • lede ut fra en helhetsforståelse på tvers i organisasjonen,og itråd overordnede arbeidsgiverpolitikk
 • lede gjennom en tett styringsdialog med virksomhetsleder
 • Utvikle kommunen i tråd med prinsipper for en lærende organisasjon
 • Anvar for HMS, prosedyerer og gjeldene lover og forskrifter
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • evne til nytekning, samt motivere og skape engasjement
 • fleksibel og glad i utfordringer
 • gode kommuniksjonsevner

 

Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • konkuransedyktig lønn
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning

Søknadsfrist: 22.04.24

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetleder Nina.leer.harborg@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.