Detaljer


Avdelingsleder, 100 % vikariat

Kort om stillingen

Vi har ledig et vikariat i 100 % stilling som avdelingsleder ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. 

Om oss

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) er en del av virksomheten som består av Gjøsvika sykehjem og Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. ØBHVS er under utvikling og første del av bygget ble tatt i bruk i august i år. ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser, og en avdeling med 23 heldøgnsomsorgsboliger (HDO). ØBHVS har 41 årsverk fordelt på 66 ansatte. Vi har god dekning av sykepleiere og helsefagarbeidere. Sykehjemmet har egen tilsynslege og vi har gode samhandlingsrelasjoner med øvrige helse- og omsorgstjenester. Røros kommune har over flere år jobbet med utvikling av morgendagens omsorgstjenester. Avdelingslederen har en meget sentral rolle i det videre arbeidet med dette.

Kvalifikasjoner
 • sykepleier med godkjent norsk autorisasjon  
 • ønskelig med utdanning innen ledelse eller relevant ledererfaring
 • det legges stor vekt på personlig egnethet 
 • ønskelig med erfaring fra pleie og omsorg
 • gode IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • ønskelig med kjennskap til Gerica og GAT
 • førerkort klasse B
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • har ansvar for den daglige driften av sykehjemmet og for organisering av fag, personal og budsjett på avdelingen
 • har et komplett og helhetlig ansvar for sine tildelte oppgaver og sin tildelte myndighet
 • lede ut fra en helhetsforståelse
 • medansvar for definerte mål og oppgaver som går ut over egen avdeling og virksomhet, dvs. mål på tvers av organisasjonen
 • lede gjennom en tett styringsdialog med virksomhetsleder, jf. mål og resultat
 • utøve visjons- og verdibasert ledelse i tråd med kommunens overordrede arbeidsgiverpolitikk og lederplattform
 • utvikle kommunen i tråd med prinsipper for en lærende organisasjon, fremme nytenkning, motivasjon og riktig kompetanse i organisasjonen
 • ansvar for kvalitet og HMS: sørge for at avdelingen drives i samsvar med relevante lover og forskrifter, og at vesentlige prosesser er dokumentert og vedlikeholdt 
 • utøve øvrige oppgaver som virksomhetsleder beslutter
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • evne til nytekning, samt evne til å motivere og skape engasjement
 • gode kommunikasjonsevner
 • være tydelig i sin lederadferd
 • god rolleforståelse og arbeidskapasitet

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 11.11.2020 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Gonda Brouwer, tlf. 97 42 40 42 eller e-post: gonda.brouwer@roros.kommune.no.

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.