Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3064606
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Avdelingsleder 100% fast stilling på 2 avd - KAD og kortid

Har du lyst til å være med og videreutvikle Enhet Helsehus?

Vi har ledig stilling som avdelingsleder i 100 % fast stilling på 2.avdeling – KAD og korttid

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og har som målsetting å være kommunens kompetansesenter innenfor enhetens fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdeling aktivitet og mestring (med blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter, hverdagsrehabiliteringsteam, syn- og hørsel kontakt, kreftkoordinator, frisklivssentral og hjelpemiddellageret).

Halden helsehus skal gjennom en omfattende ombygging/oppgradering i 2020-22. Dette er et spennende prosjekt som berører de fleste tjenestene i enheten hvor blant annet legevakten, vaksinasjonskontoret og kommunelegekontoret skal samlokaliseres med øvrige tjenester i helsehuset. Målsettingen er å skape et fremtidsrettet helsehus som innfrir myndighetskrav til forebygging, behandling og samhandling.

2.avdeling har 21 senger hvor 4 senger er for KAD og 17 senger for korttidspasienter. KAD-sengene brukes til akutte innleggelser fra fastlegene, evt legevakten på kveld/ helg.

Flertallet av pasienter til korttidsplassene overføres fra KAD eller sykehuset for videre behandling og oppfølgning. Erfarne sykepleiere i avdelingen har Pasientkoordinator-ansvar etter kl 15:00 på hverdager og hele helgen.

       Stillingens arbeidsområder/oppgaver

 • Daglig drift med fag-, personal- og økonomi ansvar for avdelingen
 • Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten
 • Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse
 • Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA-avtalen 
 • Tilpasse og utvikle tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder. Enheten og kommunalavdelingen deltar i prosjektet «Gode pasientforløp» - med fokus på å sikre pasientene helhetlige og koordinerte helsetjenester i samarbeid med Sykehuset Østfold.
 • Gi pasientene og deres pårørende tilstrekkelig informasjon og veiledning ut fra vedtatt målsetting for brukermedvirkning.
 • Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene
 • Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus
 • Skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring.

      Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med bred klinisk erfaring
 • Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT
 • Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Vi ønsker en leder som er:

Bevisst og reflektert i forhold til egen lederrolle og egen lederadferd, samt har god forståelse av arbeidsgiverrollen.

God på samarbeid.

God på kommunikasjon.

God til å motivere og begeistre.

Engasjert i fagfeltet KAD og korttid.

Bevisst på viktigheten av å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø.

Effektiv, fleksibel og selvstendig.

Forbedrings- og løsningsorientert.

Fokusert på pasientenes ønsker og behov. «Hva er viktig for deg?»

Vi kan tilby:

En engasjert ledergruppe som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
Dyktige kolleger med høy faglig- og ledelseskompetanse.

Tett oppfølging, støtte og bistand fra enhetsleder, fag- og kvalitetsrådgiver og andre støttefunksjoner
Inkluderende og godt arbeidsmiljø.  

Fast ansatt lege tilknyttet avdelingen som sikrer kontinuitet og tett oppfølging av pasientene.

Stort fokus på kvalitetsforbedring.
Medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb.
Mulighet til å ta beslutninger som har betydning for pasienter, pårørende og kolleger.

Lederutvikling (deltagelse i kommunedirektørens ledelsesutviklingsprogram for ledere i kommunen).
Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Søknadsfrist 28.09.2020

 Kontaktperson

 Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil 902 13 596,  solfrid.Ramdal@halden.kommune.no