Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1153401
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder, 100% fast stilling, Enhet Helsehus

Har du lyst til å være med og videreutvikle Enhet Helsehus?

Vi har ledig stilling som avdelingsleder i 100% fast stilling på 4. avdeling - Lindrende enhet/langtidsplasser

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og har som målsetting å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Det er stort fokus på tverrfaglig arbeid og kvalitetsutvikling, og enheten har en fag og kvalitetsrådgiver i 100% stilling. Enheten innholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), kortids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdeling aktivitet og mestring (med blant annet fysioterapeuter, hverdagsrehbiliteringsteam, syn- og hørsel kontakt, demenskoordinator, frisklivssentral og hjelpemiddellageret).

4.avdeling - Lindrende enhet/langtidsplasser er lokalisert i 4. etasje på Halden Helsehus på Stangeberget med utsikt over byen. Avdelingen har 24 senger hvor 6 senger er for palliativ/lindrende behandling og 18 senger for langtidspasienter. I desember 2018 ble det fattet et politisk vedtak om en omfattende ombygging/oppgradering av Halden Helsehus. Dette er et spennende prosjekt som berører de fleste tjenestene i enheten hvor blant annet legevakten, vaksinasjonskontoret, helsekontoret, flyktninghelseteamet og kommunelegekontoret skal flyttes og samlokaliseres med øvrige tjenester i helsehuset. Målsettingen er å skape et fremtidsrettet helsehus som innfrir nye myndighetskrav til forebygging, behandling og samhandling. Prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av 2020. 

Avdelingslederne på de tre avdelingene på helsehuset samarbeider tett om drift på tvers av avdelingene. Dette sikrer mer helhetlige tjenester, bedre ressurstilgang og sørger for god kollegastøtte for hver enkelt av lederne. Avdelingsleder er også en del av enhetsleders ledergruppe med faste møter.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

 • Daglig drift med fag-, personal- og økonomi ansvar for avdelingen 
 • Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten
 • Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse 
 • Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA-avtalen  
 • Tilpasse og utvikle tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder
 • Gi beboere og deres pårørende tilstrekkelig informasjon og veiledning ut fra vedtatt målsetting for brukermedvirkning
 • Oppfølging av avdelingens økonomi, herunder bidra i budsjettprosessen og drifte avdelingene i samsvar med vedtatt budsjett
 • Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene
 • Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus
 • Skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring.

Kvalifikasjoner og utdanning

 • Autorisert sykepleier med bred klinisk erfaring 
 • Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT
 • Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Faglig fokus og engasjement.
 • Bevisst og reflektert i forhold til egen lederrolle og egen lederadferd, samt god forståelse av arbeidsgiverrollen 
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende
 • Se viktighet av å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Effektiv, fleksibel og selvstendig. 
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsferdigheter. 
 • Forbedrings- og løsningsorientert. 
 • Er brukerorientert, og setter pasientenes ønsker og behov i fokus.
 • Setter pasiententenes ønsker og behov i fokus

Vi kan tilby:

 • En engasjert ledergruppe som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
 • Dyktige kolleger med høy faglig- og ledelseskompetanse. 
 • Tett oppfølging, støtte og bistand fra enhetsleder, fag- og kvalitetsrådgiver og andre støttefunksjoner
 • Inkluderende og godt arbeidsmiljø. 
 • Fast ansatt lege tilknyttet avdelingen som sikrer kontinuitet og tett oppfølging av pasientene
 • Kreftsykepleier tilknyttet de 6 plassene på lindrende enhet
 • Godt samarbeid med kreftkoordinator i kommunen
 • Deltakelse i Kvlitetsteam helsehus. Enheten har stort fokus på kvalitetsforbedring
 • Tid til etikkrefleksjon er prioritert som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling
 • Medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb
 • Mulighet til å ta beslutninger som har betydning for pasienter, pårørende og kolleger 
 • Lederutvikling (deltakelse i rådmannens ledelsesutviklingsprogram for ledere i kommunen)
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse med 2 % innskudd
Lønn etter gjeldende lov og avtaleverk

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 30.01.2019
Utlyst dato 09.01.2019
Vårref 832

Kontaktperson

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no