Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Vil du bidra til å skape en skole for alle?

Madlavoll skole er en barneskole med ca 400 elever og ca 100 ansatte. Mange yrkesgrupper er representert hos oss, og dette mangfoldet er vi stolte av! Vi har flest pedagoger – og mange spesialpedagoger, men også miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagoger og sosionomer som jobber som pedagogiske medarbeidere.

Madlavoll skole er nabo til Jernaldergården, Universitetet i Stavanger, og høyblokkene på Ullandhaug. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med gangavstand til turområdene Sørmarka, Stokkavannet, Hafrsfjord og Mosvannet.

I tillegg til å være nærskole for barn i Madla bydel har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilte behov. Skolens visjon er: "En skole for alle".  Madlavoll skole har i alle år hatt som mål å gi et godt skoletilbud til barn med ulike læreforutsetninger, bygget på verdier som likeverd, respekt og tillit.

Nå trenger vi deg som brenner for begynneropplæringen, og at alle elever skal trives og mestre på skolen fra første skoledag. Som avdelingsleder har du delegert økonomi- og personalansvar for egen avdeling, og sammen med 4 andre avdelingsledere og rektor, utgjør du skolens lederteam. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til oppfølging av elever sosiale og faglige utvikling, ved å realisere skolens utviklingsområder i daglig praksis
 • Personaloppfølging på egen avdeling - inkludert timeplanlegging og vikarordning
 • Økonomistyring egen avdeling
 • Administrativt arbeid med spesialundervisning og kartleggingsprøver
 • Planlegge og gjennomføre avdelingsmøter
 • Delta i skolens lederteam
 • Samarbeide med elever, foreldre og andre instanser i laget rundt barnet

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning, med undervisningskompetanse for 1.-4. trinn
 • Solide IKT-ferdigheter, og evne til å raskt sette seg inn i nye systemer
 • Ønskelig med lederutdanning, eller ledererfaring
 • Ønskelig med sosialpedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med kunnskap og kompetanse om minoritetsspråklige elever
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du møter barn og voksne som et helt menneske - med varme og omsorg
 • Du ser det beste i barn og voksne, og skaper derfor gode og trygge relasjoner
 • Du er tydelig og strukturert, og takler en hektisk hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver
 • Du er selvstendig, og finner raskt ut av nye systemer ved å lete, prøve og feile.
 • Du samarbeider med andre, både ved å spille på lag, og å stille spørsmål
 • Du er engasjert og nytenkende, og ser løsninger der andre ser hindringer

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med 400 fantastiske barn!
 • Samarbeid med 100 like fantastiske ansatte!
 • Lønn etter avtale
 • HjemJobbHjem kollektivavtale
 • Pensjonsordning gjennom SPK