Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsjordmor, Gjøvik

Offentlig forvaltning

Er du på utkikk etter en spennende lederstilling i et solid og ambisiøst faglig miljø? Motiveres du
av varierte arbeidsdager?

Da bør du lese videre om vår ledige stilling som avdelingsjordmor ved gynekologisk, føde- og barselavdelingen på Gjøvik.

Gynekologisk, føde- og barselavdelingen på Gjøvik er en kombinert føde-, barsel- og gynekologisk avdeling. Avdelingen har en bred poliklinisk virksomhet med gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk, samtalepoliklinikk for gravide og barselpoliklinikk. 

Det fødes om lag 500 barn i året på Gjøvik og avdelingen har to gynekologiske sengeplasser. Gyn/føde Gjøvik og Lillehammer har felles avdelingssjef og kontorenhet. Avdelingene samarbeider tett og avvikler felles sommerferie. I sommerferieperioden er arbeidssted Lillehammer. 

Er du en tydelig og handlekraftig leder som behersker mange sammenfallende oppgaver? Da har du de rette egenskapene for å bidra til en fremtidsrettet utvikling av avdelingen, i tråd med målbildet til Sykehuset Innlandet. Avdelingsjordmor er stedlig leder på Gjøvik og rapporterer til avdelingssjef. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling som leder i et sykehusmiljø i kontinuerlig endring. Personlige lederegenskaper og evne til å lede en spesialisert avdeling vil vektlegges.

Gjøvik er en hyggelig by ved Mjøsa, sentralt beliggende i Innlandet fylke. Gjøvik ligger ca. 2 timer nord for Oslo, med gode kollektivforbindelser mot Oslo og Gardermoen. Kommunen har ca. 30 000 innbyggere, har et godt oppvekstmiljø for barn og unge, samt et spennende studentmiljø tilknyttet NTNU. Regionen har også sterke fagmiljøer knyttet til blant annet industri, innovasjon og idrett.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert jordmor
 • Solid og relevant lederfaring fra gyn., føde- og barselavdeling
 • Evne og vilje til å jobbe med endring, omstilling og utvikling
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten og sykehusdrift 
 • Ønskelig med lederutdanning/relevant tilleggsutdanning innen ledelse
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, tillitsvekkende og samlende leder
 • Evne til å bygge gode relasjoner og skape gode samarbeidsforhold
 • Ansvarlig, helhetstenkende og handlekraftig
 • Stor evne til å håndtere sammenfallende arbeidsoppgaver
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • Analytisk og nytenkende
 • Trives i rollen som leder
 • Motiveres av å skape gode resultater i pasientbehandlingen
 • Personlig egnethet vil være av avgjørende betydning i utvelgelsen

Vi tilbyr:

 • Spennende lederutfordringer i en organisasjon i utvikling
 • Ledelsesmessige og faglige utfordringer
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Mulighet for deltagelse i Sykehuset Innlandets egne lederutviklingsprogram
 • Mulighet til å bidra til realisering av målbildet for Sykehuset Innlandet
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Aktivt bedriftsidrettslag (www.siaktiv.no)
 • Behjelpelig med overgangsbolig

Å jobbe i Mjøsområde vil gi deg mulighet til å kombinere en spennende jobb med en aktiv og variert fritid da det er en nærhet mellom hjem/jobb/barnehage/skole. I tillegg er det kort vei til storbylivet i Oslo og Gardemoen, samt mulighet for vakre naturopplevelser i fjellheimen i nærområde.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.