Detaljer


Avdelingsingeniør - Vei

Beskrivelse av arbeidssted:

Lillestrøm kommune har satt ambisiøse mål for kommunen;

Lillestrøm kommunes utvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål

Klima og miljø
Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst

 By- og tettstedsutvikling
Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn.

Hele livet
Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser.

Nyskapende
Lillestrøm kommune skal være åpen, lærende og nytenkende

Kultur, miljø og samfunn er samlet organisatorisk for å sette organisasjonen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som er avgjørende for god samfunnsutvikling. Kommunalområdet Miljøteknikk er en del av tjenesteområdet for Kultur, miljø og samfunn.

Stillingen inngår i avdeling Vei og miljø som er en del av kommunalområde Miljøteknikk. Stillingen skal følge opp trafikk og trafikksikkerhet i Lillestrøm kommune. Arbeidet er i nært samarbeid med andre avdelinger i kommunen.

Arbeidsoppgaver
 • Undersøke behov, prioritere og følge opp aksjon skolevei prosjekter
 • Behandle saker angående skilting, lage skiltplaner, skiltvedtak og følge opp oppsetting av skilting
 • Oppfølging av trafikktellinger
 • Vurdere behov og følge opp trafikksikkerhetstiltak som bygging av fartshumper, bruk av fartstavler o.l.
Kvalifikasjoner

Utdanning:
Bachelor innen relevant fagfelt

Ønsket bakgrunn:

 • Det ønskes erfaring innen trafikk og trafikksikkerhet
 • Norsk muntlig og skriftlige evner vektlegges

Sertifikater:
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
 • Du trives med utfordrende arbeidsoppgaver, i et hektisk og operativt miljø.
 • Evne til å skape gode relasjoner mellom kommunen og innbyggere
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø med gode kolleger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag