Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsingeniør ved Sykehuset i Vestfold 

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert medisinteknisk ingeniør med god teknisk innsikt til å bli en del av vårt team i Medisinsk Teknologisk Avdeling (MTA). Som medisinteknisk ingeniør vil du spille en viktig rolle i utviklingen av vår medisinteknologiske avdeling og bidra til omstilling og kontinuerlig forbedring.

Avdelingen forvalter omtrent 11 000 utstyrsenheter på Sykehuset i Vestfold. Vi har ansvar for at det medisinsk tekniske utstyret ved sykehusets lokasjoner i Vestfold til enhver tid er sikkert og vedlikeholdes korrekt.
Medisinsk teknologisk avdeling består av 13 erfarne kollegaer med varierende og bred kompetanse.

Søkere med erfaring innen faget og samtykke fra DSB vil bli foretrukket. Dette er en spennende stilling for deg som er teknologiinteressert og ønsker en allsidig og meningsfylt jobb.

Primærarbeidssted vil være ved sykehusets lokaliteter i Tønsberg.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor- eller mastergrad innen medisinsk teknologi, elektroteknikk eller relaterte fagområder. Annen relevant utdannelse og erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. F.eks. Teknisk fagskole og fagbrev innen elektro, elektronikk og data.
 • Erfaring innen medisinteknisk ingeniørfag, produktutvikling eller omstillingsarbeid.
 • God kjennskap til medisinsk utstyr og teknologi, inkludert diagnostisk utstyr, bildediagnostikk og pasientovervåkingssystemer.
 • Ønskelig med DSB samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr.
 • Kjennskap til gjeldende regelverk og retningslinjer for medisinsk utstyr og helsevesenet generelt.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Personlige egenskaper:

 • Erfaring med å jobbe i et hektisk og tilpasningsdyktig miljø med fokus på kontinuerlig forbedring.
 • Sterke analytiske og problemløsningsferdigheter.
 • Utmerket kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide med ulike interessenter på forskjellige nivåer i organisasjonen.
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe i et hektisk og smidig miljø som setter fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon
 • En allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.