Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Avdelingsingeniør - Styring, regulering og overvåkning (SRO)

Offentlig forvaltning

Kultur, miljø og samfunn er samlet organisatorisk for å sette organisasjonen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som er avgjørende for god samfunnsutvikling. Kommunalområdet Miljøteknikk er en del av tjenesteområdet for Kultur, miljø og samfunn.

Avdeling Vann og vannmiljø, som ligger under Miljøteknikk, omfatter vannleveranser samt avløpshåndtering som gir et bærekraftig vannmiljø etter gjeldende og fremtidige mål og direktiver samtidig som kapasitetsøkning i takt med veksten i kommunen, skal håndteres.

Vann og vannmiljø forvalter ett stort antall virksomhetskritiske VA installasjoner, hvor SRO er en viktig del av funksjonalitet. Installasjonene er av varierende alder og det er ett stort behov for oppfølging av eksisterende-, samt planlegge og følge opp nye installasjoner. Det er planlagt anskaffelse av nytt driftskontrollanlegg, samt oppgradering av ca. 50 elektro- og automasjonsinstallasjoner i perioden 2022 - 2026.

På grunn av økt arbeidsmengde ønsker vi å ansette en avdelingsingeniør til å ivareta de mer praktiske oppgavene SRO faget krever til enhver tid. Avdelingen har pr. dags dato en Fagleder SRO, som sammen med avdeling Vann og vannmiljø utedrift, IT drift og våre automasjonsleverandører ivaretar disse funksjonene. Avdelingsingeniør SRO bør ha lang og allsidig erfaring fra drift og gjerne leveranse av SRO løsninger.

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av eksisterende installasjoner:

 • 1. linje support mot driftsavdeling i Leiraveien for driftskontrollsystem, PLS systemer, sambandssystemer og instrumentering (Trykk, nivå, mengde mm)
 • Sammen med Fagleder SRO være kontaktledd mot automasjonsleverandører
 • Planlegge og utføre forebyggende vedlikehold
 • Utføre feilsøking og utbytte av defekt utstyr (PLS og instrumentering) sammen med personell fra Leiraveien, eventuelt bistand fra automasjonsleverandører
 • Gjennomføre nødvendige oppgraderinger av systemene
 • PLS programvareendringer/ Driftskontroll database- og bilde endringer
 • Dokumentasjon av anleggene, herunder ajourføring av eksisterende tegninger, komplettere manglende dokumentasjon samt bistå med ajourføring FDV dokumentasjon (Komplettering, videreutvikling av INFOR EAM FDV system)
 • Assistere med ekstrakt av måledata fra driftskontrollsystemet i forbindelse med års rapportering, samt for øvrige behov i forbindelse med modellering, dimensjonering av nyanlegg mm

 

Oppfølging av nyinstallasjoner:

 • Sammen med Fagleder SRO følge opp nyanlegg mot prosjektavdelingen og entreprenører, som innebærer å se til at våre ønsker og krav blir ivaretatt under konstruksjon av anleggene
 • Kvalitetssikring av SRO konstruksjon, som innebærer deltakelse på fabrikktester, idriftsettelse og akseptansetester på anlegget

 

Videreutvikling av SRO systemene:

 • Sammen med Fagleder SRO samt IT drift, sørge for at morgendagens SRO system blir i overenstemmelse med ønsker og krav til funksjonalitet og sikkerhet (Interne og eksterne krav)
 • Skape redundans i systemer med særlig kritisk funksjonalitet. Typiske eksempler er reservekraft, dublering av styrende instrumentering, dublering av samband, samt dublering av styringsenhet. For spillvann utstyres pr. dags dato alle nye pumpestasjoner med redundant styresystem samt mulighet for reservekraft tilkopling
 • Videreutvikle plattform for ethernetbasert fjerndiagnose.

  Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 
  

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til relevant lovverk er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Interesse for digitale verktøy
 • Erfaring med PLS programmering
 • Erfaring med Driftskontrollkonfigurering
 • Erfaring fra drift av automasjonsanlegg (Vann og avløp eller industri)
 • Erfaring med bruk av tegneverktøy (AutoCad)

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet innenfor
  • Elektro og teknisk kybernetikk/ reguleringsteknikk
 • Teknisk fagskole
  • Elektro og teknisk kybernetikk/ reguleringsteknikk
 • Relevant fagkompetanse i kombinasjon med erfaring kan erstatte formalkompetanse

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner («Lagspiller»)
 • Selvgående og initiativrik
 • Evne til å arbeide strukturert og planlegge egen arbeidsdag
 • Praktisk interessert og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag