Ledig stilling

Forsvaret

Avdelingsingeniør på Jan Mayen (midlertidig)

950 km fra fastlandet finner vi Jan Mayen. En øy som få har mulighet til å besøke. Vulkanøya i ishavet som fra 1930 har vært en del av Norge driftes året rundt av femten sivilt ansatte i Cyberforsvaret og ledes av en militær stasjonssjef. I tillegg har meteorologisk institutt to ansatte på Jan Mayen. Mannskapet skiftes ut to ganger i året. 

Ønsker du å jobbe og oppleve en annerledes hverdag i et halvt år?

Du vil kanskje lære deg selv å kjenne på en annen måte, du vil garantert bli en erfaring rikere og få en annen opplevelse enn hva hverdagen på fastlandet gir. Enten du jobber på Jan Mayen sommer eller vinter så vil samholdet, turene og øyeblikkene i naturen skape gode minner du kan ta med deg hjem.

For å kunne drifte stasjonen er vi avhengig av flere yrkesgrupper og det er viktig med et godt samarbeid for å få det til. Vi ser etter deg som har de rette kvalifikasjonene og de personlige egenskapene til å passe inn i stillingen som avdelingsingeniør. 

Engasjementet varer fra ultimo mars 2023 til primo oktober 2023.

For mer informasjon om Jan Mayen besøk nettsiden til stasjonen: http://jan.mayen.no 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen
 • Utføre operativ betjening av stasjonen iht. vaktliste, herunder besvare henvendelser på telefon og epost
 • Føring av stasjonslogg , registrering og rapportering av feil eller uregelmessigheter
 • Lede og foreta uprogrammert vedlikehold på utstyret, samt vurdere og prioritere avvik
 • Koordinere og delta i kompetanseoppbygging for elektronikkavdelingens personell
 • Kontrollere og etter forsyne stasjonens reservedelslager
 • Holde stasjonens inventarlister ajour. Holde stasjonens tekniske håndbøker ajour
 • Delta i aktiviteter i forbindelse med utredning, konfigurasjonsendring og gruppearbeid innen fagområdet
 • Delta i stasjonens HMS-opplegg

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • 3-årig ingeniørutdanning med relevant fagkrets eller tilsvarende. Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Norsk statsborgerskap
 • Førerkort kl B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO Secret før tiltredelse

På grunn av øyas beliggenhet og avstand til fastlandet så er det krav om godkjent helse- og tannhelseattest fra militærlege før tiltredelse (minimum B2, skikket for stab/basetjeneste i lavrisikoområde). For et utvalg søkere til hver stilling vil det gjennomføres helsesjekk. Vi tilstreber at alle som blir aktuelle skal få helsesjekk i en militærleir i nærheten av sitt bosted.

  Det en fordel om du også har:

  • Spesialutdanning innen radionavigasjon, kompetanse tilsvarende General Operator Certificate (GOC sertifikat) og spesialutdanning innen EDB
  • Røykdykkersertifikat. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning

  På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis to referanser i søknaden.
  Opplysninger om sertifikat etc. må fremgå av søknaden.

  Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt
  • Analytisk og strukturert
  • Resultatorientert og trives med å ta initiativ
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

  Personlig egnethet vektlegges. 

  Vi tilbyr:

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gode pensjons- og velferdsordninger
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ stillingskode avdelingsingeniør 1085, LR 16, ltr 58-67 kr 534 900 - 626 300,- brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten opptjent på Jan Mayen trekkes det 8% skatt og 8% avgift til folketrygden
  • Polartillegg, pt. kr 151,- pr døgn
  • Dekning av reise ved helsesjekk og ved reise til og fra Jan Mayen
  • Fri kost og kvarter på Jan Mayen

   

  Militært personell som søker på stillingen må i forkant avklare med sin avdeling om de kan reise ut. Det må også avtales avvikling av ferie, da ferieavvikling i perioden på Jan Mayen ikke er mulig. Militært personell vil få en midlertidig disponering i seks måneder.