Ledig stilling

Luftfartstilsynet

Avdelingsdirektør service

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet.

Luftfartstilsynet søker en dyktig og erfaren leder som skal bidra til at Luftfartstilsynet er fremtidsrettet, utviklingsorientert og kan levere tjenester av høy kvalitet. Luftfartstilsynet står overfor mange viktige utviklingsoppgaver i årene som kommer, og avdelingsdirektøren for serviceavdelingen vil få en sentral rolle i å videreutvikle virksomheten som kompetanseorganisasjon og legge til rette for gode endringsprosesser på alle nivåer.

Avdelingsdirektør for serviceavdelingen rapporterer til Luftfartsdirektøren, og inngår i luftfartsdirektørens toppledergruppe.

Serviceavdelingen er organisert med fire underliggende seksjoner, IT, økonomi, HR, og front, sertifikat og registre, og avdelingsdirektøren har det samlede utviklings- og forvaltningsansvaret for oppgavene som ligger til disse fagområdene. Dette omfatter IKT-tjenester, informasjonssikkerhet, økonomi og regnskap, innkjøp, virksomhetsstyring, HR-funksjoner, organisasjonsutvikling, kompetansestyring, HMS, arkiv, sentralbord og førstelinjeoppgaver knyttet til rapportering av ulykker og hendelser, bakgrunnssjekk og sertifikater. Serviceavdelingen består av 47 medarbeidere, og hver av seksjonene ledes av en seksjonssjef som rapporterer til avdelingsdirektøren. Det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer.

Stillingen har kontorsted Bodø. 

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves høyere utdanning på masternivå innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring innen stillingens fagområder, gjerne fra kompetanseorganisasjoner.
 • God strategisk kompetanse og erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Sikkerhetsklarering på nivå hemmelig kreves ved tiltredelse.

Det er ønskelig at du har erfaring fra et eller flere av følgende fagområder

 • Virksomhetsstyring.
 • Strategisk IKT-ledelse.
 • Kunnskap fra offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper:

 • Du er en trygg og inspirerende leder som setter klare mål.
 • Du er resultatorientert.
 • Du bygger nettverk, skaper gode relasjoner og tillit og leder godt på tvers av faglinjer.
 • Du har god forståelse for strategiske prosesser, og evner å omsette disse til konkrete planer og forbedringstiltak.
 • Du tar initiativ og har stor gjennomføringskraft.
 • Du er strukturert, analytisk og helhetstenkende. Du har høy integritet og god rolleforståelse.

Vi tilbyr:

En spennende stilling med utfordrende oppgaver, der du kan være med å påvirke stillingens innhold. I våre kontorlokaler i Bodø sentrum vil du bli en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Vi har kantine, parkeringsgarasje, tilskudd til trening, tilgang til treningsrom og fleksibel arbeidstidsordning.

Lønn etter Statens regulativ som SKO 1060 avdelingsdirektør i lønnsspenn fra kr 1 200 000 – 1 375 000 avhengig av kvalifikasjoner. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd. Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere dersom disse er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Søkerlisten er offentlig
Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.
Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.

Rekrutteringsbyrå vil bli benyttet i rekrutteringsprosessen.