Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Avdelingsdirektør eller oberst/kommandør, sjef for Avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler

Offentlig forvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er inne i en meget spennende utvikling og vi søker ny sjef for vår mest spennende avdeling om du er interessert i mulighetene og utfordringene teknologiutviklingen bringer med seg for nasjonal sikkerhet. Avdelingen har ansvar for utvikling av fremtidens kryptologi, sikring mot avlesning av elektromagnetisk stråling, avlytting og andre høyteknologiske trusler. Vi ser etter en leder for avdelingen som vil jobbe i skjæringspunktet mellom forsvaret, næringsliv, akademia, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere for å finne effektive mottiltak mot teknologiske trusler. Avdelingen har ca 50 høykompetente medarbeidere, mange med doktorgrad, og lederen vi ser etter evner å lede det faglige arbeidet og bidra til at dette omsettes til anbefalinger for virksomheter som trenger å beskytte seg, og råd til departementer og politisk ledelse knyttet til satsingsområder nasjonalt.

Stillingen rapporterer til direktør for NSM og er del av NSMs toppledergruppe.

Vi søker etter en solid leder som er foroverlent og ser nye muligheter, forvalter kunnskapsmedarbeidere på en god måte og samtidig kan løfte frem og synliggjøre resultatene. Du er en tydelig og resultatorientert leder som legger vekt på god dialog og gode relasjoner, både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til mål, strategier, planer og budsjetter.
 • Videreutvikle tette samarbeidsrelasjoner med forsvars- og sikkerhetsindustrien, akademia og partnere nasjonalt og internasjonalt.
 • Sette mål og retning for arbeidet med videreutvikling av avdelingens fagområder.
 • Sikre at avdelingens leveranser understøtter NSMs overordnede mål for nasjonale sikkerhetsinteresse.
 • Bidra til arbeidet med den strategiske videreutviklingen av NSM som direktorat.
 • Presentere avdelingens fagområder med tydelighet og troverdighet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til formell utdanning.
 • Minimum 10 års arbeidserfaring hvorav fem års erfaring fra lederrolle med tilsvarende arbeidsoppgaver og kompleksitet.
 • Dokumentert erfaring med etats- og/eller virksomhetsstyring og resultater fra strategisk arbeid på virksomhetsnivå.
 • Det er en fordel med kjennskap til forsvarssektoren
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Høy personlig integritet er nødvendig for stillingen.

Personlige egenskaper

Vi søker en løsnings- og resultatorientert leder som kan identifisere seg med NSMs samfunnsoppdrag. Du er strategisk, strukturert og analytisk, med gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du er trygg i lederrollen og evner å skape motivasjon og engasjement hos dine mellomledere. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, samtidig som du tar fullt ansvar og støtter alle driftsoppgaver som tilligger avdelingen. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima og gode team. Du håndterer godt en hektisk arbeidshverdag med mange oppdukkende oppgaver og problemstillinger uten å miste langtidsperspektivet av syne.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og sentral stilling innen høyt graderte teknologiområder.
 • Ledelse av et miljø med svært kompetente medarbeidere og høyt tempo.
 • Del av toppledergruppen og mulighet til å påvirke den strategiske utviklingen av NSM
 • Et svært godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Svært gode muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Kontorlokaler for tiden på Kolsås, Bærum, med idrettsanlegg og turmuligheter i nærheten.

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som avdelingsdirektør (SKO 1060). Stillingen lønnes i lønnsspenn 1 007 100 -1 261 200 (lønnstrinn 87-98) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Stillingen lyses parallelt ut militært som oberst/kommandør.

 Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Stillingsinnehaver kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.