Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Avdelingsarkitekt/ingeniør, vikariat 1,5 år

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 90 000 innbyggere. Kommunen ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Lillestrøm kommune har store ambisjoner innen by- og tettstedsutvikling. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape attraktive og, livskraftige tettsteder og lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte.

Planavdelingen har ansvar for utarbeiding og behandling av tematiske planer, områdeplaner og detaljreguleringsplaner i Lillestrøm kommune. Vi består av to seksjoner, Byplan og Stedsplan, for tiden ca. 25 planleggere med variert fagbakgrunn.

Innenfor seksjon Stedsplans ansvarsområde ligger større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha stor vekst i fremtiden; Sørumsand, Fetsund og Frogner. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet skal bevares. Seksjonen har stort fokus på å utvikle tettstedene med høyere kvalitet på offentlige områder, tilpasset estetikk, mere grønt og mennesket i fokus. Stillingene vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt. Vi er også opptatt av å stadig utvikle våre planprosesser med tanke på dialog og medvirkning, forutsigbarhet og kvalitet i planprosessen.

Vikariatet skyldes foreldrepermisjon. Tiltredelse så snart som mulig. 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utformingen av framtidas bærekraftige Lillestrømsamfunn
 • Behandle innsendte detaljreguleringsplaner, og gjennom dette sikre at kommuneplanens mål om attraktive tettsteder ivaretas
 • Bidrag inn i kommunale områdeplanprosjekter kan være aktuelt
 • Sikre at viktige planfaglige hensyn tas i øvrige deler av kommunens saksbehandling
 • Delta i videreutviklingen av kommunens tjenester innenfor planlegging etter pbl.

  Oppgaver vil tilpasses ut fra kompetanse, erfaring og interesse

Kvalifikasjoner:

 • Det er nødvendig med relevant høyere utdanning. Det kan være som arealplanlegger/by-regionplanlegger/arkitekt, men også eksempelvis landskapsarkitekt eller andre planleggerutdannelser.
 • Arbeidserfaring er en fordel. Samtidig vil også nyutdannede søkere bli vurdert
 • Svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning i stillingen
  God kjennskap til plan- og bygningsloven er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Du liker å sette deg inn i nye saker og nye områder
 • Du bidrar i diskusjonene på seksjonen og avdelingen
 • Du er strukturert og effektiv.
 • Du skriver godt, forståelig og raskt
 • Du synes planlegging og stedsutvikling er faglig interessant og spennende
 • Du liker å samarbeide (også på tvers av fagområder) og jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

 • Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling. Gode muligheter for at det i løpet av tiden vikariatet løper blir ledige faste stillinger.
 • Kompetanseutvikling
 • Samarbeid med engasjerte og dyktige kolleger, også tverrfaglig
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Fadderordning og opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale