Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Avdeling Rus og somatikk (Team ROS) har ledige stillinger som sykepleier/vernepleier

Er du sykepleier og brenner for arbeid innen fagområdet psykisk helse og rus? Da søker vi akkurat deg! 

Team ROS er en avdeling som gir heldøgns helsetjeneste i et bofellesskap innenfor fagområdet somatikk, psykiske helse og rus. Tjenesten er også en del av en ambulerende tjeneste der en gir helsetjenester i hjemmet. Avdelingen er organisert under virksomheten Forebygging og livsmestring.

Avdeling Rus og somatikk (Team ROS) har nå ledig en fast 75% stilling som sykepleier/vernepleier.

I tillegg har vi ledig et vikariat i 75% stilling som sykepleier/vernepleier i perioden 08.01.24- 19.01.2025.

Stillingene er arbeid på dag og kveld med langvakter på 12,5 timer hver 4 helg.

Ved interne søkere med fortrinnsrett kan det bli andre ledige stillinger

Sykepleiere vil bli prioritert, men vernepleiere kan også søke på stillingene.

Hovedoppgaver

 • Observere, kartlegge og vurdere, iverksette forebyggende tiltak, behandling og omsorg.
 • Lage individuelle planer til den enkelte
 • Medvirke og bidra til at målene i de ulike planene nås
 • Faglig ansvar til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Dokumentere i fagprogrammet Profil
 • Legemiddelhåndtering
  • Samarbeide med pårørende.
  • Deltagelse i fagmøter/samarbeidsmøter. Tverrfaglig samarbeid eksternt og internt.
  • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse 
  • Målrettet miljøarbeid
  • Legge til rette for mestringsopplevelser, selvbestemmelser og selvstendighet ut fra de forutsetningene den enkelte har

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier
 • Vernepleiere som søker kan også vurderes til stillingene
 • Ønskelig med erfaringer innen fagfeltet
 • Førerkort klasse B
 • Beherske IKT- verktøy

Personlige egenskaper

 • Du er god på relasjonsbygging og har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Ser muligheter, istedenfor begrensninger.
 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt for det enkelte mennesket som viktige verdier
 • Du er løsningsorientert og fleksibel med evne til å jobbe strukturert
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokus
 • Du brenner for faget og bidrar til nytenking og utvikling, vilje til å stå på
 • Et godt forankret faglig ståsted og holder deg faglig oppdatert
 • Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Positiv til endringer
 • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Du har digital kompetanse

Personlig egnethet blir vektlagt

Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass under utvikling og fokus på tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personal
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
 • Nyansatte sykepleiere/ vernepleiere begynner med minimum 6 års ansiennitet

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 (vedlegges ikke søknaden). Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

 

Søknadsfrist: 19.11.2023

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Eline Sindland 90408052

Velkommen som søker!