• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  25.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5688685
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 13.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Avansert klinisk sykepleier (AKS)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen

Kongsberg kommune er en kommune i utvikling, og vi har et stort fokus på fag og utvikling i våre helsetjenester. Vi vet vi vil stå foran store utfordringer i fremtiden, og jobber nå for å kunne møte disse utfordringene på en god måte.

Institusjonstjenesten består av to omsorgsboliger med heldøgns bemanning, og fire sykehjem med langtidsplasser. Vi har fagsykepleiere ved alle enheter, i tillegg til en fagrådgiver. Vi jobber strategisk med kompetanseheving, og har flere ansatte i videreutdanning til enhver tid.

Nylig ble det bestemt at Kongsberg kommune skal etablere et team bestående av AKS sykepleiere. Etablering av AKS team er ett av flere tiltak for å møte fremtidens utfordringer. En AKS-sykepleier har en avansert breddekompetanse og kliniske ferdigheter som er nødvendig i møte med pasienter som har komplekse, uavklarte og sammensatte helsetilstander.

Vi er nå i oppstarten av dette prosjektet, og søker derfor etter to sykepleiere med master i avansert klinisk sykepleie (AKS), i 100% stilling på dagtid, som vil være med oss videre i denne spennende utviklingen.

Stillingene rapporterer til seksjonsleder ved Tislegård bo- og behandlingssenter.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Engasjerte kollegaer med bred erfaring
 • En tjeneste med stort fokus på fag og kvalitetsutvikling.
 • Faglig utvikling i form av kurs og internundervisning
 • Tett oppfølging av leder
 • Opplæring etter behov.
 • Nettverk med fagsykepleiere/assisterende avdelingsledere
 • Nyansatt program

Innhold i stillingen

 • Utføre grundig somatisk undersøkelse, utføre kartlegginger av helsetilstand, foreta grundig anamnese, systematiske pasientundersøkelser, legemiddelgjennomganger og interaksjonsanalyser
 • Følge opp og koordinere helsehjelp til pasienter der oppfølging av AKS er nødvendig, i samarbeid med relevant helsepersonell
 • Samarbeide med pasienter/ brukere og pårørende
 • Dokumentere kartlegginger, vurderinger og videre plan elektronisk. Dette skal være lett tilgjengelig for samarbeidende helsepersonell
 • Veiledning og støtte til pasienter og pårørende ut ifra pasientens helsetilstand og diagnoser
 • Undervisning og veiledning av ulike faggrupper
 • Delta i diskusjons-/ refleksjonsgrupper med annet helsepersonell, ved behov og i allerede opprettede fora
 • Delta og bidra faglig i fagmøter i institusjonstjenesten
 • Bistå i prosjektarbeid

Krav til søker

Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant arbeidserfaring.

 • Gode dataferdigheter, i bruk av Word, Excel, PowerPoint, Teams, m.m
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Etablere, lede og vedlikeholde samarbeid internt og eksternt
 • Er engasjert og en pådriver for faglig utvikling
 • Tar initiativ
 • Ferdighet til å reflektere over egen praksis
 • Evne til å motivere og veilede andre
 • Du er strukturert og systematisk, evner å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Etablere og vedlikeholde en arbeidsallianse/relasjon
 • Vise fleksibilitet
 • Forholde seg til rammer

Ønskede egenskaper

 • Du kan bruke ulike plattformer for kompetanseheving (KS-læring, VAR, GLUP)
 • Du er kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du kan jobbe selvstendig og i team
 • Du er tydelig og raus overfor kollegaer
 • Du evner å gi og ta imot veiledning
 • Du har en pedagogisk tilnærming og er komfortabel i undervisningssituasjoner
 • Du har evne til å samarbeide med ulike faggrupper og samarbeidspartnere
 • Du har evne til å lytte

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisasjon som sykepleier med mastergrad i avansert klinisk sykepleie. (studenter som er ferdig utdannet juni 2024 kan søke).

Annet 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad 
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema og presisere hvilken / hvilke av stillingene en søker. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  25.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5688685
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 13.04.2024