Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Autorisert sykepleier ved Gastrokirurgisk/urologisk sengepost, Rikshospitalet

Offentlig forvaltning

Hei. På utkikk etter en spennende jobb?

Vi søker autoriserte sykepleiere til vikariater ved gastrokirurgisk og urologisk sengepost, Rikshospitalet. Vikariatene er 80% stillinger, med varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Sykepleiere med erfaring fra gastrokirurgi og urologi vil bli prioritert.

Gastrokirurgisk og urologisk sengepost på Rikshospitalet har til sammen 28 senger som i hovedsak deles inn i to ulike pasientgrupper. Den største pasientgruppen er pasienter med sykdom (primært cancer) i lever, galle og pancreas, og den andre gruppen er pasienter med sykdom/skader i urinveiene. Hovedtyngden er elektiv kirurgi, og vi håndterer voksne pasienter. Begge pasientgruppene behandles med avansert kirurgi, og kommer tidlig tilbake til sengepost postoperativt. Dette krever mye overvåking og tett oppfølging av pasientene i den postoperative fasen. Oppgavene er utfordrende og varierte, og sykepleien til pasientene holder et høyt faglig nivå. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet. Arbeidsmiljøet er godt og stemningen på jobb er god. 

Gastrokirurgisk og urologisk sengepost er en del av Avdeling for gastro- og barnekirurgi, som har omfattende virksomhet både ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Denne utlysningen gjelder voksne pasienter på Rikshospitalet.

Det er ønskelig med oppstart mandag 29.08.22, eller etter avtale. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pre-og postoperativ sykepleie til kirurgiske pasienter
 • Oppfølging av utrednings- og kontrollpasienter
 • Mottak av nye pasienter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Vi ønsker søkere med erfaring/praksis fra kirurgisk sykepleie, fortrinnsvis innenfor gastrokirurgi og urologi.

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Trives med å jobbe i hektisk miljø
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv innstilling
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et hektisk miljø
 • Utfordrende og varierte oppgaver, med høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) 
 • Trivelige kollegaer
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • 35,5 t/uke, med arbeid p.t. hver 3 helg