• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2322, RIDABU
  HAMAR
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5203043
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune
Ledig stilling

Hamar kommune

Autorisert sykepleier/spesialsykepleier i 100 % fast stilling  - Team rehab og mottak

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Tjenestene har følgende satsingsområder: Frivillige og pårørende som ressurs, tidlig innsats med tilpasset hjelp, tjenester der folk bor, mestring og deltagelse, tjenester som virker sammen.

Enhet for rehabilitering skal yte tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Fagområdet enheten representerer er en viktig bidragsyter inn i arbeidet med å dreie faglig fokus i tjenestene til tidlig innsats og økt egen-mestring. 
Enheten for rehabilitering og mottak er tverrfaglig sammensatt og skal bidra med tverrfaglig kartlegging og oppfølging hos voksne og eldre som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.
Med utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon og mål, skal innsats som iverksettes være kunnskapsbasert, målrettet og godt koordinert. Dette for å muliggjøre best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i meningsfulle aktiviteter i hverdagen.
Tjenestene som enhetens ansatte skal yte, skal hovedsakelig foregå i brukers eget hjem og drives i tett samarbeid med pårørende og andre tjenesteytere.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Ønskelig med videreutdanning i rehabilitering eller annen relevant videreutdanning
 • Gjerne erfaring fra fagområde rehabilitering
 • Beherske IKT verktøy
 • Du må ha gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig norsk
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Det er krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner,være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Være motivert, strukturert og faglig engasjert
 • Være en god rollemodell
 • Være en faglig pådriver/veileder
 • Må kunne ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Være en bidragsyter i et godt psykososialt miljø
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Være med å utvikle arbeidsplassen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
 • Opplæring og veiledning
 • Felles for ansatte i Hamar kommune:
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler.
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og priorieterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og overtallighet.
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 

 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2322, RIDABU
  HAMAR
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5203043
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune