Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Autorisert sykepleier

Offentlig forvaltning

Thoraxkirurgisk hotell har sin base på Ullevål pasienthotell hvor vi drifter 12 pasientrom. Vi yter sykepleie til thoraxkirurgiske pasienter som skal til elektiv lungekirurgi, og til hjertemedisinske pasienter som skal til TAVI-behandling eller hjerteutredning.  
Vi kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag med godt tverrfaglig samarbeid. Det er stor variasjon i dagene, og tidvis høyt tempo. 

Vi er liten liten personalgruppe med et svært godt arbeidsmiljø.

Per i dag er Thoraxkirurgisk avdeling lokalisert på både Ullevål og Rikshospitalet. Denne utlysningen gjelder for seksjonen på Ullevål. I løpet av 2025 er det derimot vedtatt at all thoraxkirurgisk virksomhet skal flyttes til Rikshospitalet og det planlegges gode prosesser for dette.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Vi ønsker søkere med erfaring fra samme pasientgruppe. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Evner å forstå ulike pasienters situasjon og behov
 • Er en god lagspiller og har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer (sykepleiere, leger, fysioterapeuter o.l.)
 • Har gode kommunikasjonsevner slik at du kan kommunisere effektivt med pasienter, kolleger og pårørende
 • Kan jobbe selvstendig (men her det er samtidig alltid rom for å få hjelp)
 • Er en ansvarlig person som kan sikre at pasienten får riktig behandling og omsorg
 • Er ydmyk og har selvinnsikt nok til å si ifra i situasjoner der du er utrygg eller mangler kunnskap
 • Er fleksibel, positiv og løsningsorientert 
 • Har en imøtekommende innstilling, evne til å yte service og formidle informasjon

Vi tilbyr:

 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Høyt faglig nivå og rom for personlig utvikling.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Fokus på fagutvikling med studiedager i turnus
 • Et lite og godt arbeidsmiljø 
 • Per i dag 2-delt turnus med arbeid hver fjerde helg. 
 • Avdelingen er per i dag stengt jul og påske
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag i landets største sykehus.