Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Autorisert Sykepleier

Offentlig forvaltning

Sykepleier på Indremedisinsk Sengepost. 

Vi har tredelt turnus, med arbeid hver 3. helg. To faste nattevakter, gjør at det er relativt lav nattevaktsbelastning hos oss. Mulighet for tilpasning av turnus innenfor rammer.

Vi er en sengepost med 20 senger, fordelt på 3 hovedfagområder: Nyre, Gastro og Slag.

Vi tar i mot hovedsaklig ø-hjelpspasienter, men også noe elektiv virksomhet.

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker autoriserte sykepleiere, gjerne med erfaring fra våre fagområder. Men også nyutdannede er velkomne til å søke.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Vi søker deg som har stort ønske om å utvikle deg faglig. 
  • Er fleksibel og løsningsorientert.
  • Må kunne takle et til tider  hektisk arbeidstempo. Gode sosiale og kommunikative ferdigheter til å møte pasienter og pårørende i akutte og kritiske situasjoner.
  • Vi ønsker at du er raus og inkluderende ovenfor kolleger.

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger. Mulighet for faglig utvikling. Vi har faste fagdager i turnus, hver 12.uke. 
  • Mulighet for videreutdanning innenfor enhetens kompetanseplan. Vi er en avdeling med bredt fagfelt, som muliggjør også erfaring på andre indremedisinske områder.
  • Vi har sykepleierstudenter i grunnutdanning, og lærling i helsefag. Godt tverrfaglig samarbeid.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.