Ledig stilling

Østre Toten kommune

Autorisert sykepleier 100 % - 3 stillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester og fysio- og ergoterapitjenester. Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 somatiske langtidsplasser og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg.  Labo er sertifisert som livsgledehjem. 

Avdeling 3 er en aktiv avdeling som har 36 plasser fordelt på fire bo-grupper. 27 korttidspasienter, inkludert rullering og 2 KAD plasser fordelt på tre bo-grupper. En bo-gruppe har langtidspasienter. Avdelingen har tett tverrfaglig samarbeid med lege, fysio- og ergoterapeuter, hjemmetjenesten og tildeling. Vi bruker tavlemetodikk som arbeidsverktøy og har tverrfaglige tavlemøter.  Det er lege på avdelingen alle ukedager. Avdelingens mål er trygge pasientforløp, opprettholde pasientens funksjonsnivå, slik at de kan mestre å bo hjemme lengst mulig, samt ivareta pasienter i livets sluttfase. 

Fakta om stillingene: 

Vi søker etter 3 autoriserte sykepleier i 100 % stilling.

Stillingene er pt. i Labo, avdeling 3 som primært er korttidsavdeling.

Vi søker etter engasjerte og faglig dyktige sykepleiere, med god evne til kommunikasjon og samhandling og som liker et høyt tempo og nye utfordringer. Du vil være en del av et tverrfaglig team med god kompetanse. Vi har fokus på fag, utvikling og et godt samarbeid.
Stillingene medfører sykepleierfagligansvar for pasienter på avdelingen. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på å sikre et helhetlig, koordinert og sikkert pasientforløp.
Pt. er stillingene i turnus med dag og aftenvakter og helgearbeid med ulik helgebelastning Det kan også være muligheter for langvakter på helg. Vi har årsplanlegging/kalenderplaner i Labo.

Arbeidsoppgaver:

På korttidsavdelingen tar sykepleier imot pasientene, følger opp behandling, kartlegger funksjonsnivå og jobber tverrfaglig for å nå pasientens mål. Andre konkrete arbeidsoppgaver er ansvar for mål- og tiltaksplaner, journalføring og å delta i pasientrettede møter. Gjennomføre legevisitt og tavlemøter. Det utføres også mange forskjellige sykepleiefaglige prosedyrer. 

Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå.
Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, og vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur. 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:
• Autorisert sykepleier

Ønskelige krav:
• Erfaring fra korttidsavdeling
• Videreutdanning innen rehabilitering, geriatri eller palliasjon

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Ved eventuelle interne opprykk brukes det av søkermassen for å besette nye ledige stillinger.

Egenskaper:

• Gode samarbeidsevner, jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger
• Serviceinnstilt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer
• Evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje, pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver
• Tar ansvar og utøver ansvaret

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.