Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Autorisert helsesekretær/ventelistekoordinator

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling kontor er organisert i en egen avdeling og yter pasientadministrative og kliniske tjenester som understøtter pasientbehandlingen i fagavdelingene. Avdelingen har til sammen 120 årsverk, og bemanner alle poliklinikker, sengeområder og akuttmottak. I tillegg har vi også helsesekretærer/sekretærer i dialyseavdelingen og henvisningsmottaket. Avdelingen ledes av avdelingsleder, og er inndelt i 6 seksjoner.

Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som autorisert helsesekretær/ventelistekoordinator på seksjon Hjerte

Vi har mange pasienter innom hver dag. Det er et tett samarbeid mellom leger og sykepleiere. Vi har stor fokus på service og kvalitet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikring/oversikt av ventelister (rydding, fristbrudd, etterslep osv) 
 • Delta i avdelingens ventekoordinatorforum
 • Delta i fagavdelingenes driftsmøtet
 • Opplæring
 • Tett samarbeid med andre helsesekretærer i seksjonen
 • Må kunne bidra i drift ved behov
 • Tett samarbeid med seksjonsleder i forhold til administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær
 • Meget god kunnskap i Dips
 • Meget god kunnskap i henvisning/ventelisteflyten 
 • God kjennskap til regelverket knyttet til henvisninger/ventelister 
 • God kjennskap til Pasientrettighetsloven/brukerveiledning  
 •  Tidligere arbeidserfaring med henvisning/ventelisteflyt vil bli vektlagt
 • Sykehuserfaring vil bli vektlagt
 • Gode IT-kunnskaper
 • Relevant sykehuserfaring, kjennskap til medisinsk terminologi
 • God forståelse om organisering av kontorfaglig tjeneste i sykehus

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, fleksibel, gode samarbeidsevner, serviceinnstilt
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Kunne arbeide selvstendig, være nøyaktig og ha ordenssans
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, godt humør, bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Like varierte utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass med gode kollegaer i et til tider hektisk arbeidsmiljø.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo