Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Autorisert Helsesekretær

Offentlig forvaltning

Det innføres nasjonalt tarmscreenings- program for tarmkreft i Norge. Dette er et tilbud som skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år. Programmet er under gradvis utbygging, og skal etter hvert bli et landsdekkende tilbud.

Det er bevilget egne midler for å rekruttere helsepersonell for å ivareta tarmscreenings-programmet.  
I den forbindelse søkes det etter autorisert helsesekretær i 100 % fast stilling, i Medisinsk kontortjeneste - Mage tarm poliklinikk. Oppstart januar 2023.  

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ved interne opprykk vil det kunne bli andre ledige stillinger, i ulike stillingsstørrelser som tilbys, enn det som er lyst ut.

Stillingen er tilknyttet medisinsk kontortjeneste i medisinsk klinikk. Her er for tiden følgende poliklinikker representert: hjerte, nyre, mage/tarm, lunge, geriatri, endokrinologi, kreft- og blodsykdommer og infeksjon. Det planlegges samorganisering med andre medisinske poliklinikker for å skape en enhetlig medisinsk kontortjeneste. 

For tiden er arbeidssted Skien og arbeidstiden dagtid med 37,5 timer per uke. Medisinsk kontortjeneste er i endring og det kan bli aktuelt med endret plassering, arbeidssted/tid og andre arbeidsoppgaver i avdelingen.

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og ivaretakelse av tarmscreenings- programmet
 • Ventelisteoppgaver tilknyttet de forskjellige poliklinikkene
 • Rapport-oppfølgning/kvalitetssikring
 • Ekspedisjonsoppgaver med koding og oppgjør ved konsultasjoner
 • Pasient- og pårørendekontakt på telefon og ekspedisjon
 • Pasientadministrative rutiner, herunder bestille ulike former for transport, portør og tolketjenester
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Bidra til utvikling av gode rutiner i pasientforløpet
 • Øvrige teamoppgaver 
 • Annet forefallende arbeid som er tillagt kontorseksjonen
 • Helsesekretæren vil  jobbe tett med leger og annet personell 
 • Sykehuset bruker pasientadministrativt system DIPS
 • Det er viktig med god og korrekt informasjon til fastleger, andre sykehus og pasienter som tar direkte kontakt. Dette innebærer et sterkt fokus på pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet i arbeidet 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær
 • Krav om meget gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode dataferdigheter
 • God forståelse for pasientforløp i poliklinikk 
 • God kjennskap og erfaring fra fagområdet fordøyelsessykdommer vil bli vektlagt
 • God kjennskap til DIPS, Avtalespesialister og Fristbruddportalen/ Norsk helsenett vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Søker må være stabil, serviceinnstilt og lærevillig
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø med en positiv holdning, høy arbeidsmoral og tilstedeværelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ha pasienten i fokus
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst, samt god på teamarbeid
 • Det forventes at den som blir ansatt bruker tid på å holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Evne til å møte endringer som en utfordring og være fleksibel
 • Meget høy toleranse for stress og tar ansvar for egen læring 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter foretakets overenskomster
 • Et hyggelig arbeidsmiljø både i kontortjenesten og inn mot de forskjellige poliklinikkene
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i STHF er det eget kompetansepakkeopplegg