Autorisert ergoterapeut - 100% vikariat

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten er organisert som en tjeneste i enheten Helse og mestring sammen med legetjenesten, Friskliv og Rask Psykisk Helsehjelp. Helse og mestring er en del av Helse- omsorg- og velferdssektoren i kommunen. Fysio- og ergoterapitjenesten har p.t 14 årsverk. I tillegg har vi 8,55 private fysioterapihjemler i kommunen.

Østre Toten Kommune har fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren.

Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord.

Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt mestring, aktivitet og deltagelse. Fysio- og ergoterapitjenesten samarbeider tett med andre tjenester for å oppnå dette.

Vi ønsker å utnytte kompetansen på riktig måte i forhold til de behov våre brukere har.

Tjenesten disponerer nye og funksjonelle lokaler på kommunens nye helse- og omsorgssenter Labo.

Fakta om stillingen:

Aktuelle arbeidsoppgaver er p.t.:

- Kartlegging og intervensjon rettet mot brukers mestrings- og funksjonsevne, aktivitet, deltagelse og omgivelser.

- Rehabilitering og hverdagsrehabilitering

- Veiledning til pårørende og andre faggrupper som er tett på bruker for å optimalisere brukers mestringsevne.

- Vurdering, utprøving og tilpasning av hjelpemidler

- Aktivt bidra i tverrfaglig samarbeid internt i tjenesten, innad i virksomheten og med andre ekstrene samarbeidspartnere

- Bidra til utvikling av helsefremmende tjenester

- Kunnskapsbasert tilnærming, med fokus på kvalitet og effektivitet

- Stillingens varighet - til og med 30.9.2022, med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning: Ergoterapeut med norsk autorisasjon

Tidligere praksis:

- Erfaring innen rehabilitering/hverdagsrehabilitering, tverrfaglig samarbeid og hjelpemiddelformidling

- Erfaring med ergoterapi i kommunehelsetjenesten er ønskelig.

 

Søker må inneha:

- Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig samt god fremstillingsevne

- Førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i tjeneste, som er kompensert med kjøregodtgjørelse.

- Gode IKT-ferdigheter.

Personlige egenskaper:

- Godt humør, kreativ, lojal, reflektert, fleksibel og løsningsfokusert

- Trygg i selvstendige avgjørelser og arbeid, samtidig ha gode samarbeidsevner

- God formidlingsevne til brukere, pårørende og samarbeidspartnere

- God evne til egenledelse- være strukturert og styre egen arbeidshverdag

- Tåle arbeidspress og evne til å kunne håndere kjappe omveltninger i arbeidshverdagen

Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

Faglige spennende arbeidsoppgaver og muligheter til kompetanseutvikling.

Kan i stor grad organisere egen arbeidshverdag

Engasjerte og dyktige kollegaer med høy fagkompetanse

Et inkluderende og trivelig arbeidmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer 
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.