Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Autorisert ambulansearbeider

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold søker nå etter Ambulansearbeidere. Ambulansetjenesten ved Sykehuset i Vestfold er organisert i Prehospital klinikk og samhandling,  Vi har ambulansestasjoner i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Ambulansetjenesten disponerer 13 ambulanser, hvorav 9 er i døgnberedskap, og har ca. 30.000 ambulanseoppdrag årlig. Ambulansene bemannes med autoriserte ambulansearbeidere, og det er over 200 medarbeidere tilknyttet ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten er i utvikling og stadig mer avanserte medisinske tiltak kan gjennomføres prehospitalt.
Du kan lese mer om ambulansetjenesten her.

Vi har behov for flere god kollegaer og toppmotiverte ansatte. Vi søker etter autoriserte ambulansearbeidere. De som ansettes må gjennomføre og bestå våre interne krav til opplæring/sertifisering. Førerkort klasse C1 og kompetansebevis kode 160 er en forutsetning. 

Det er ledig faste og vikariater ved Tønsberg ambulansestasjon, noen av vaktene er kombinert med Holmestrand ambulansestasjon.

Det er også ledig faste og vikariater ved Larvik ambulansetasjon.

Tønsberg/Holmestrand:

 • 4 faste 100 % stillinger.
 • 2 vikariat 60 % frem til 09.02.25

Larvik:

 • 2 faste 100 % stillinger.
 • 1 fast 48 % stilling, krav om AHLR instruktør kompetanse

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider
 • Autorisert paramedisiner
 • sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider
 • Medisinsk delegering på høyeste nivå
 • Det er nødvendig med datakunnskap
 • Førerkort klasse C1 og kompetansebevis 160
 • God helse og fysikk, må kunne jobbe 12 timers vakter fordelt på dag og natt.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Politiattest vil måtte fremlegges ved evt tiltredelse (iht til Helsepersonelloven § 20 A)

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevist
 • Fleksibel
 • Strukturert i arbeidet
 • Initiativ og evner å se arbeidsoppgaver som må utføres.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.