Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Automatiseringsingeniør

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.

Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  

Formålsbygg har det overordnede ansvaret og myndighet for planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Under dette ligger også prosjekteringsanvisninger, dokumentasjon og oppgaveorganisering. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å utvikle løsninger som vil optimalisere drift og vedlikehold. 

Som offentlig aktør forventes det at kommunen strekker seg lenger utover forskriftskravene for å oppnå gevinster samt måloppnåelse knyttet til klimaarbeidet. Helhetlige løsninger som er bærekraftige i levetiden er noe kommune setter høye mål for.

Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse som stadig vokser i omfang gjør at fagstaben må styrkes videre.

Stillingen hører til under enheten teknikk og utvikling, som er en nyopprettet enhet under eiendom i Stavanger kommune. 

Arbeidsoppgaver:

Som automasjonsingeniør skal du være en av kommunens fagressurser og ha detaljkunnskaper innen fagområdet. Du skal være hovedressursen i kommunens faglige ståsted i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og målsetninger innenfor fagområdet i tett samarbeid med ressurser i den sentrale driftskontrollen. I stillingen inngår blant annet:

 • Ansvar for Automasjon-kravspesifikasjon, med spesielt fokus på kapittel 5 – Tele- og automatisering
 • Holde kommunen oppdatert på utvikling innen sitt fagområde slik at nye funksjoner, krav og teknologi skal komme til anvendelse
 • Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold innenfor fagfeltet
 • Delansvar i forbindelse med tekniske data som skal arkiveres i forvaltningssystem og arkiv
 • Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift
 • Deltakelse i prosjektmøter med ITB- og LCC koordinator når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt i fasen med utvikling og beskrivelse av byggeprosjekter før anbudsutsendelse
 • Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter
 • Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc.
 • Relevant rapportering innenfor fagområde 
 • Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag (elektrofag/automatisering)
 • Gode kunnskaper om IT-systemer i bygg
 • Bred systemforståelse innenfor elektrotekniske fag som tavlesystemer, elektrotekniske føringsveier
 • Kunnskap og erfaring med automatiseringssystemer i bygg
 • Kunnskap og erfaring med kommunikasjonsprotokoller som benyttes innen elektro- og automatiseringsfaget
 • Kunnskap og gjerne erfaring med energifaglige temaer knyttet til elektrosystemer
 • Erfaring med prosjektering og beskrivelser innen automatisering
 • Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS)
 • Ønskelig med erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor
 • Strukturert og med gode planleggingsevner
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.   

Personlige egenskaper:

 • God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365
 • God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge gode bygg å være i med lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden
 • Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene
 • Du har gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende
 • Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten
 • Du er opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk
 • Åpen og ærlig

Vi tilbyr:

 • Allsidige og utfordrende prosjekter i en spennende eiendoms portefølje
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP 
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring  
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør