Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Aut. sykepleier

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe ved en spennende og faglig utfordrende seksjon, med en variert pasientgruppe og gode kollegaer?
Da er du hjertelig velkommen til oss!

Vi har ledig 100 % fast stilling, siden en av våre sykepleiere skal over i andre arbeidsoppgaver ved sykehuset.

Ved interne rokeringer, kan det bli ledig andre stillinger i ulik stillingsbrøk og varighet.

Hjerte, nyre og hormon sengepost er en spennende og variert avdeling, med muligheter for stor faglig utvikling.  Sengeposten har 26 senger. Det er en hektisk seksjon med stor turnover av pasienter. Det er derfor viktig at du trives med og takler å ha "mange baller i luften", og det å kunne forholde deg til mange på en gang. 
Vi behandler en rekke sykdommer og tilstander: hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, brystsmerteproblematikk, hjerteopererte pasienter, akutt og kronisk nyresvikt, peritoneal- og hemodialyse pasienter med komplikasjoner, malign hypertensjon og  endokrinologiske sykdommer.  Vi tar imot planlagte innleggelser, dagpasienter og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp

I 2026 vil det stå ferdig ett nytt bygg for sengeposter, nytt akuttsenter og nytt kreftsenter.

Vi har et godt sosialt miljø, og legger vekt på at de ansatte skal trives på jobb og  jobber etter sykehusets kjerneverdier som er trygghet, kvalitet og respekt.  

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til akutt og kronisk syke pasienter, og til pasienter med generelle indremedisinske sykdommer
 • Informasjon til pasienter og pårørende, legemiddelhåndtering, dokumentasjon og logistikk
 • Samarbeid internt med flere faggrupper og på tvers i seksjonen
 • Veiledning av studenter 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier (godkjent norsk autorisasjon)
 • Relevant erfaring vektlegges, men er ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt
 • Må behersk norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for fagområdene
 • Engasjert og tar utfordringer
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig og fleksibelt
 • Er ansvarsbevisst
 • Vi forventer at du gir egen faglig utvikling høy prioritet
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Høy kompetanse og engasjerte medarbeidere i et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Intern opplæring og undervisning 
 • Faglig og personlig utvikling
 • For tiden "ønsketurnus" og 3. hver helg

 

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.