Ledig stilling

Haugesund kommune

Austrheim skole søker lærer med høy sosialpedagogisk kompetanse - 100% fast

Offentlig forvaltning

Austrheim skole er en barneskole (1.-7.) i nordre bydel i Haugesund, med ca 400 elever og 60 ansatte. Skolens lederteam består av rektor, to undervisningsinspektører og SFO-leder. Inneværende skoleår er skolen en heldagsskole for elever på 1.-4. trinn. Dette er et spennende pilotprosjekt, hvor elevene skal oppleve en helhetlig skolehverdag som inneholder mer fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, skolemåltid og leksehjelp.

Austrheim skole har engasjerte og dyktige ansatte som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Skolen har gode resultate og arbeider systematisk med utvikling av det pedagogiske innholdet gjennom profesjonelle læringsfellesskap, hvor vi har et særlig fokus på lesing i alle fag, inkluderende undervisning, vurdering og elevmedvirkning.

Sentralt i vårt læringsarbeid er et trygt og godt skolemiljø og tydelige faglige mål. Lærerne er organisert i profesjonelle fellesskap, i team og på trinn, hvor de blant annet deler og reflekterer over egen praksis. Trinnene  har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, og for elevenes resultater og læring. Skolen vektlegger arbeidet med et trygt og godt skolemiljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for alle elever. Austrheim skole er en lærende organisasjon som arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper en god skole.

Austrheim Skole har behov for en dyktig og inspirerende lærer med høy sosialpedagogisk kompetanse. Inneværende år vil stillingen innebære ca 50%  undervisning og ca 50% funksjon som sosiallærer (mulighet for forlengelse av sosiallærerfunksjon). Vi søker deg som har et godt blikk for elevenes læring, som brenner for et trygt og godt læringsmiljø og som kan være skolens pådriver for videreutvikling av et trygt og godt skolemiljø for alle elever. 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Følge opp elevenes læringsresultater og progresjon
 • Deltakelse i profesjonsfaglige fellesskap
 • Ansvar for å følge opp sosialpedagogisk arbeid ved skolen
 • Være en pådriver i arbeidet med å videreutvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever
 • Kvalitetssikre og veilede lærere i arbeidet med trygt skolemiljø
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for elever med vedtak etter § 9A
 • Forberede og delta i skolens ressursteam 
 • Administrere og koordinere tverrfaglige møter knyttet til et trygt og godt skolemiljø
 • Tett samarbeid med skolens ledelse, personal og skolehelsetjeneste
 • Lede skolens elevrådsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent undervisningskompetanse i henhold til opplæringsloven §10-1 jfr forskrift til opplæringsloven §14
 • Du har sosialpedagogisk tilleggsutdanning og/eller sosiallærererfaring eller lignende
 • Det er ønskelig med administrativ erfaring
 • Det er ønskelig med veilederkompetanse
 • Du har gode IKT-kunnskaper.
 • Du har gode norskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig

Krav om tilfredsstillende politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Du har et grunnleggende positivt elevsyn 
 • Du er sterk i troen på at alle kan lære 
 • Du er raus, varm, trygg og kommuniserer tydelig
 • Du har evne til å motivere og engasjere
 • Du er robust og har høy arbeidskapasitet
 • Du trives i en hektisk skolehverdag og har evnen til å prioritere og arbeide effektivt
 • Du er fleksibel og samarbeidsorientert, men kan likevel arbeide selvstendig
 • Du har vilje og evne til fornyelse og endring
 • Du har god system- og rolleforståelse
 • Du arbeider strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Du er vennlig og positiv 
 • Du har gode kommunikasjonsevner i forhold til ansatte, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Som lærer ved Austrheim skole har du mulighet for faglig utvikling innen profesjonelle læringsfellesskap
 • Et godt, kompetent og samarbeidende kollegium
 • Mulighet til å medvirke til et trygt og godt læringsmiljø for elevene
 • Støtte og veiledning
 • Lønns- og avtalevilkår som fastsatt i lov- og avtaleverk