Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Audiograf 80-100% fast stilling, øre-nese-hals, kirurgisk poliklinikk.

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker.

Nå søker vi en strukturert, initiativrik og løsningsorientert audiograf til 80-100 % stilling ved vår hørselssentral.
Stillingen er organisert under kirurgisk poliklinikk, øre-nese-hals og har arbeidstid fra 07.30 – 15.30.
Klinikk for kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi.

Kirurgisk poliklinikk øre-nese-hals er en tverrfaglig poliklinikk med 12 kirurger som rullerer mellom operasjon og poliklinikk, i tillegg til en søvnenhet, skiftestue, operasjonsplanlegging, nesemålinger og kontorfagseksjon.
Hørselssentralen utreder og behandler pasienter i alle aldersgrupper. Sentralen består av tre audiografer, en audiopedagog i forskerstilling og to ørekirurger.
Vårt arbeidsmiljø er faglig, variert og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Funksjoner knyttet til stillingen:

 • Hørselsutredning
 • Rådgivning
 • Høreapparattilpassing
 • Intern og ekstern undervisning
 • Veiledning av studenter og hospitanter
 • Delta i utviklings- og kvalitetsarbeid
 • All dokumentasjon foregår i DIPS Arena

Kvalifikasjoner:

 • Off. godkjent audiograf
 • Kjennskap til og ønske om å bruke REM i daglig praksis
 • Selvstendig, fleksibel og systematisk
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglige møter
 • Positive medarbeidere
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

avdelingsleder Hanne Rusten Solås. 45 01 40 10 og
ledende audiograf Eiolv Stornes. 46 86 39 43, kl.11.30-12.00