Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Audiograf

Offentlig forvaltning

Hørselsentralen på Kongsvinger har fire audiografer, lege og en helsesekretær. Vi samarbeider tett  med våre kollegaer på Ahus- Lørenskog. 

Dette er en arbeidsplass hvor vi ser muligheter i arbeidet med pasienters ulike hørselstap, øresus og lign.   Pasienter henvises til oss  fra primærleger og  ØNH-leger/klinikker. Arbeidet er svært mangfoldig, noe vi ser på som inspirerende.  Våre pasienter er barn og voksne med alle typer hørselstap. 

Hverdagen på Hørselsentralen er selvstendig, men vi er allikevel tett knyttet til hverandre i de ulike oppgavene.  Dette skaper  trygghet,  samtidig som det gir en mulighet for egenutvikling. Arbeidsgiver ønsker gjerne  forskning og faglig utvikling.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert audiograf

Personlige egenskaper:

  • Faglig interessert. Ønske om å arbeide tett med kollegaer. Imøtekommende og  ryddig.
  • Se pasienten som  enkeltperson. 
  • Interesse for digitale verktøy.
  • Personlig egenskaper vil vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Sentral beliggenhet
  • Gode velferdstilbud for ansatte
  • Mulighet for bolig og barnehage
  • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag