Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2019
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2116304
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Assisterende seksjonsleder - Seksjon for samfunnsutvikling


Kort om stillingen
Kongsberg kommune skal slå sammen seksjon Plan-, bygg- og landbruk med seksjon Kart- og geodata. Den nye seksjonen heter Seksjon for samfunnsutvikling, og består av litt over 30 medarbeidere. Som ledd i sammenslåingen opprettes en ny stilling som assisterende seksjonsleder. Vi søker derfor etter deg som har erfaring fra ett eller flere av nevnte fagområder. Du vil gå inn i en assisterende lederrolle, og skal sammen med seksjonsleder og de respektive fagansvarlige utvikle og drive dette fagmiljøet videre.

 

Beskrivelse
Den nye seksjonen har fem faggrupper som koordineres av hver sin fagansvarlig: Byggesak, plan, landbruk, eiendom samt digitalisering og støtte. Økonomi- og personalansvar og overordnet fagansvar ligger til seksjonsleder.

Assisterende seksjonsleder skal sammen med seksjonsleder arbeide med ledelse og strategisk utvikling av den nye seksjonen. Stillingen innebærer at du er seksjonens nestleder, og stedfortreder i seksjonsleders fravær. Stillingen vil ha ansvar for å administrere den daglige, interne driften på seksjonen. Du vil også inngå i den faglige ledelsen på seksjonen sammen med seksjonsleder og fagansvarlige. Avhengig av din realkompetanse på fagfeltet vil du også bli tillagt spesifikke, fagrelaterte oppgaver og selvstendig ansvar for deler av fagporteføljen.

 

Vil tilbyr:

 • Faglig utfordrende arbeid
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Fleksitidsordning
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

 

Arbeidsoppgaver

- løpende personaladministrasjon 
- gjennomføre ansettelsesprosesser i samarbeid med seksjonsleder
- ved behov, lede og gjennomføre relevante organisasjons-utviklingsprosjekter i seksjonen

- administrere innkjøp, attestere regninger og utbetalinger
- bistå seksjonsleder i regnskapsrapportering, budsjettarbeid og selvkostkalkyler
- Bidra i KOSTRA-rapportering, og målrapportering til rådmann og politisk ledelse

Med bakgrunn i din realkompetanse på fagområdene og etter nærmere avtale har du  selvstendig ansvar for støtte, oppfølging og utførelse av aktuelle fag-oppgaver

 


Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra saksbehandling og arbeid med ett eller flere av fagområdene (byggesak, plansaksbehandling, kart og geodata, eller landbruksforvaltning)
 • Dokumenterbar erfaring fra personalledelse, fortrinnsvis med utdanning på området, og med gode referanser fra ditt arbeid med personalledelse
 • Evne til og erfaring med å jobbe med økonomiprosesser
 • Erfaring med organisasjons- og kvalitetsutvikling
 • Gode datakunnskaper og evne til å tilegne deg ny kunnskap
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Vi søker deg som:
- er glad i mennesker og trives godt i spenningsfeltet mellom fag og personalledelse
- har gode samarbeidsevner og liker å bidra til motivasjon og trivsel på arbeidsplassen
- liker å involvere deg i organisasjonsutvikling og få kollegaer og medarbeidere med på ferden
- har kunnskap og erfaringer knyttet til arbeid i en politisk styrt organisasjon
- er engasjert, strukturert og løsningsorientert med godt humør

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Relevant utdanning fra universitet/ høyskole, minimum på bachelornivå.

  

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at du søker elektronisk. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med
til et eventuelt intervju. Tiltredelse etter avtale.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.