Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Assisterende seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Er du glad i å bidra med ledelse og trives i et hektisk miljø?

Vi har ledig nyopprettet fast stilling i 100% som assisterende seksjonsleder ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Follo. Funksjonen er opprettet ut fra et ønske om at seksjonsleder skal ha lederstøtte, og at det skal være en fast stedfortreder ved seksjonen. Funksjonen vil medføre delegerte lederoppgaver i seksjonen og hjelp til å drive prosesser. Vi søker etter en kollega med ledererfaring og stort engasjement. Du må ha erfaring fra arbeid i dps og du må ha oppdatert forståelse av dps' rolle og mandat. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk er en stor seksjon med 35 stillinger. Vi har et sterkt fagmiljø hvor vi har besatt alle stillingene for overleger i psykiatri, vi har god dekning av psykologspesialister, vi har mange psykologer i spesialisering, familieterapeut, spesialtutdannet vernepleier. Vi har også sosionom for å ivareta sosialfaglige oppgaver. I vår behandlergruppe har vi kompetanse i bla. ISTDP, EMDR, kognitiv terapi, EFT, MBT, ACT og traumepsykologi. Et par av medarbeiderne er utdannede BET-terapeuter og vi jobber med etablering av BET i poliklinikk. Poliklinikken er organisert i tverrfaglige team.

DPS Follo er opptatt av å utvikle våre behandlingstilbud for å kunne møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester på en hensiktsmessig måte. For tiden jobber vi med oppbygging av et ressursteam i nevropsykologiske/-psykiatriske problemstillinger, og vi jobber også med å styrke kompetansen på spiseforstyrrelser. Vi samarbeider tett med vår gruppeseksjon om tilbud til forskjellige pasientgrupper. I dag har vi tilbud om pegasusgruppe (ADHD), nyetablert gruppekurs for pasienter med autismespekterforstyrrelse og mentaliseringsbaserte psykopedagogiske grupper. Vi ønsker å utvikle gruppetilbudet videre og har flere muligheter til vurdering.

I tillegg til allmennpsykiatrisk poliklinikk består DPS Follo av en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, en seksjon for akutte tjenester, to  døgnenheter, en spesialisert døgnenhet for spiseforstyrrelser og kontorfaglig seksjon. Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og muligheter for forskning. Vi har et aktivt lokalt forskningsutvalg og deltar i forskningsprosjekter. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid innenfor seksjonens målgruppe  
 • Må ha ledererfaring og det er ønskelig med lederutdanning/påbegynt lederutdanning 
 • Interesse og egnethet for administrasjon og ledelse
 • Godt oppdatert faglig

Personlige egenskaper:

 • Har et faglig engasjement
 • Du er opptatt av oppdraget i en psykiatrisk allmennpoliklinikk
 • Du er fleksibel, samtidig strukturert og trygg 
 • Har god arbeidskapasitet
 • Du må trives med tverrfaglig samarbeid,
 • Ha evne til å arbeide selvstendig 
 • Viser lojalitet og bidrar til et godt samarbeidsklima, internt og eksternt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet i Ski sentrum
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt fagmiljø
 • Godt faglig og sosialt miljø, med stor takhøyde
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for kurs/konferanser
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst