Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Assisterende seksjonsleder

Offentlig forvaltning


Avdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi i OUS.

I driftsseksjon Ullevål er det ledig vikariat i stilling som assisterende seksjonsleder, for 6 mnd med mulighet for forlengelse. Stillingen er i stab til seksjonsleder. Stillingsinnehaver vil utføre arbeidet i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser for øvrig av betydning for virksomheten. Dette gjelder så vel faglige relevante instrukser, prosedyrer og retningslinjer som generelle retningslinjer. Stillingsinnehaver skal gjøre seg kjent med innholdet i aktuelle håndbøker ved sykehuset. Gjeldende verne- og sikkerhetsbestemmelser skal overholdes. Stillingsinnehaver plikter å holde seg oppdatert om utviklingen innen eget fagområde og generell informasjon som gis gjennom referater og rundskriv.
Stillingsinnehaver må kunne tilpasse seg endringer i arbeids- og ansvarsområde og kunne motivere og samarbeide med ulike personalgrupper


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Assisterende seksjonsleder skal:
 • Kunne bistå seksjonsleder i ledelsen av seksjonens samlede virksomhet, herunder seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse.
 • Koordinere driften av enhetene i seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø.
 • Sikre god samhandling med ansatte, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken.
 • Være stedfortreder ved fravær og ferie. Assisterende seksjonsleder skal bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå.
 • Bistå seksjonsleder ved ansettelser, ha ansvar for mottak av nyansatte, ekstravakter og studenter, med introprogram, og sørge for opplæringsplan sammen med aktuelle enhetsledere.
 • Ha særlig ansvar for daglig personaladministrasjon/bemanning, og deltar i ordningen med daglig vaktbemanningsoppfølging sammen med enhetslederne- p.t. hver 6.uke.
 • Ha ansvar for daglig bemanning og gjeldene turnusplanen. Ullevåls beredskap og akuttfunksjon (P3-lab og traume) gjør det viktig å ha en stabil ledelse, med god
 • kjennskap til driften.
 • Ha et særlig fokus på kurs og personalutvikling i seksjonen, og sammen med seksjonsleder sette opp plan for kurs og kompetanse for de ansatte i MBK-UL.
 • Samarbeide med enhetslederne om forskningsprosjekter og tilrettelegging for disse i seksjonen.
 • Andre aktuelle oppgaver kan pålegges av overordnet.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring som bioingeniør
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Ledererfaring og erfaring med personaladministrasjon
 • God evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk
 • Utdanningsretning Bioingeniørfag
 • Utdanningsnivå Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift


Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.