• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600582
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Assisterende rektor - Tislegård ungdomsskole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tislegård ungdomsskole har ledig fast 100% stilling som assisterende rektor fra 01.08.2022. 
Stillingen inngår i et lederteam med rektor, assisterende rektor og avdelingsleder på en skole med 406 elever og 47 ansatte. 

Ved intern ansettelse kan stillingen som avdelingsleder bli ledig.

 

Vi tilbyr

 • et skolemiljø hvor elevenes læring, trivsel og helse er i sentrum
 • en skole hvor elevene skal oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring og inkludering, der idealet er «Alle med»
 • en spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere
 • en kommune som satser på skole med utgangspunkt i LK 20 og Kvalitetsutviklingsplanen for grunnskolen 

 

Innhold i stillingen

Som assisterende rektor er du skolens nestleder og rektors stedfortreder. Assisterende rektor samarbeider rektor om pedagogisk ledelse, personalledelse, økonomiledelse og administrativ ledelse av skolen. Ut fra skolens samlede behov og din kompetanse kan du få delegert personalansvar, og du vil sammen med rektor ha pedagogisk ansvar. Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse.                                                            

Hovedoppgaver:

 • personalledelse
 • lede skolens IKT-arbeid i samarbeid med ikt-koordinator
 • koordinering av spesialundervisningen og lede arbeidet i skolens ressursteam
 • ha et hovedansvar for hjelpemidler til elever (med skrive- og lesevansker)
 • pedagogisk ledelse og skoleutvikling

  

Andre oppgaver:

 • samarbeide nært med kollegene i skolens ledergruppe.
 • lede tverrfaglig team og BTI
 • samarbeide med foresatte og eksterne instanser
 • koordinere overgangen barneskole-ungdomsskole i samarbeid med rådgiver
 • generelle skoleadministrative oppgaver

 

Vi søker deg som: 

 • har gjennomført "rektorskolen" eller tilsvarende lederutdanning
 • har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling.
 • har god forståelse for skolens mandat og oppdrag
 • er positiv, løsningsorientert og har høy arbeidskapasitet
 • er opptatt av godt samarbeid og har gode samarbeidsevner
 • kan jobbe strukturert og trives med å ha selvstendig ansvar
 • viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt
 • har erfaring med samarbeid med foresatte, PPT-OT og andre offentlige instanser
 • ha erfaring med observasjon og veiledning av ansatte
 • har bred erfaring fra undervisning og læringsarbeid på ungdomstrinnet for elever generelt og for elever med behov for ekstra oppfølging
 • er god på veiledning og oppfølging av personalet
 • har erfaring med timeplanarbeid, organisering av skolen og forvaltning av skolens ressurser
 • har god IT-kompetanse og gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

 Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert.  


Formelle kvalifikasjonskrav
 

Godkjent pedagogisk utdanning, minimum på bachelornivå fra høgskole/universitet.
Minimum 3 års praksis fra skoleverket.


Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Signert taushetserklæring må leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600582
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune