Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.08.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1987292
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Assisterende rektor, Låby skole

Låby skole er en barneskole med ca. 300 elever og 45 ansatte. Skolen ligger sentralt i et veletablert boligområde i nærheten av Halden sentrum. Skolen kjennetegnes av et stort mangfold med elever fra forskjellige kulturer og bakgrunner. Assisterende rektor skal nå over i en ny stilling og i den forbindelse søker skolen en ny strukturert, raus og tålmodig skoleleder. Assisterende rektor vil sammen med rektor og SFO-leder utgjøre skolens lederteam. Assisterende rektor er rektors stedfortreder og har det øverste ansvaret for skolen i rektors fravær.

Assisterende rektor ivaretar ledelsesfunksjoner knyttet til faglig, administrativ og personalmessig ledelse i skolen i tråd med arbeidsfordeling fastsatt av rektor. 

Stillingens hovedoppgaver:

Pedagogisk leder:

 • Medansvar for den pedagogiske planleggingen, gjennomføring og evaluering.
 • Medansvar for å drive skolens utviklingsarbeid og den skolebaserte vurderingen.
 • Medansvar for informasjon og kommunikasjon med foreldre/foresatte
 • Medansvar for samarbeid med aktuelle instanser vedr opplegg for enkeltelever
 • Medansvar for å melde fra til Barnevernet ved mistanke om at en elev er utsatt for omsorgssvikt

Administrativ leder:

 • Medansvar for organisering av skolen og ressursbruk. Herunder vikarinnleie og timeplanarbeid.
 • Medansvar for budsjett- og økonomi
 • Medansvar for å følge opp kommunens kvalitetssystemer/internkontrollsystem.
 • Medansvar for å gi informasjon til øvrig personale, brukere, overordnede og samarbeidspartnere.
 • Delta i arbeidsgrupper faglige/administrative organer som er nedsatt for å styrke skolen.
 • Medansvar for at skolens inventar, lokaler og uteområder er i forsvarlig stand.
 • Sørge for å gi informasjon til personalet, bruker, overordnede og samarbeidspartnere.
 • Sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap innen kommunes dataprogrammer.
 • Medansvar for informasjon og kommunikasjon med foresatte.
 • Medansvar for samarbeid med aktuelle instanser vedrørende enkeltelever.

Personalleder:

 • Medansvar for å lede og forvalte personalet med sikte på sikre gjennomføring av skolens formål
 • Medansvar for å ivareta den enkelte ansatt ved at arbeidsoppgaver fordeles ut fra en vurdering av den enkelte medarbeiders forutsetninger og kvalifikasjoner
 • Medansvar for å påse at den ansatte arbeider i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, samt kommunale vedtak og sørge for at personalet er kjent med disse.
 • Medansvar for å veilede og rettlede personalet i det daglige arbeidet samt kontinuerlig oppfølging av ansatte/nyansatte.
 • Medansvar for å tilrettelegge for samarbeid mellom de ansatte og bruke medbestemmelsesordningen.
 • Bistå administrasjonen i ansettelser (ikke ansettelsesmyndighet), samt sørge for vikarer har ansettelsesforhold i henhold til kommunale vedtak/retningslinjer
 • Medansvar for skolens arbeidsmiljø, både ansatte og brukere.
 • Følge opp ansatte ved sykefravær, skrive oppfølgingsplaner, gjennomføre dialogmøter etc.

 Utføre andre oppgaver distribuert fra rektor.

Ønskede kvalifikasjoner i prioritert rekkefølge:

 • Godkjent pedagogisk utdanning er et absolutt krav.
 • Erfaring fra skole.
 • Skolelederutdanning.
 • Annen lederutdanning.
 • Skoleledererfaring.
 • Annen ledererfaring.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du er tålmodig og løsningsorientert i møte med utfordringer.
 • Du har evnen til nytenkning og utvikling.
 • Du kan lede og støtte medarbeidere og elever.
 • Du er strukturert, ryddig og systemorientert.
 • Du er komfortabel med å bruke digitale verktøy.
 • Du kommuniserer åpent og inkluderende og skaper gode relasjoner.
 • Du er nysgjerrig og endringsvillig.

Personlig egnethet og kompletterende egenskaper i lederteamet vil bli vektlagt.

Generelle betingelser:

Lønn etter avtale. Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.