• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5765537
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Assisterende rektor

Offentlig forvaltning

Furuset skole har fra 1. juni fått ansatt ny rektor i fast stilling. Det var tidligere assisterende rektor som fikk den stillingen. Det er derfor behov for å få tilsatt assisterende rektor i fast stilling. Furuset skole er en barneskole med i overkant av 300 elever og om lag 60 ansatte, som ligger i Alna bydel. Skolen ble etablert i 1861 og har en lang og spennende historie.  Skolebygningen er godt vedlikeholdt, og alle klasserom er nylig pusset opp og tilrettelagt for digitale hjelpemidler i undervisningen. Skolens beliggenhet med nærhet til idrettsarenaer, flotte uteområder og Østmarka, gir rom for variasjon i undervisningen. For å styrke laget rundt elevene er det etablert et miljøteam og mestringsteam, som spiller en viktig rolle for elevenes skolehverdag. 

Vi som jobber ved Furuset skole er glade i jobbene våre. Vi er en engasjert personalgruppe som er opptatt av å se den enkelte elev og som verdsetter å jobbe ved en skole med et kulturelt mangfold. Skolens visjon er «glede og mestring i et lærende fellesskap". Elevene representerer et stort kulturelt mangfold, og det jobbes målrettet med å etablere trygge og gode fellesskap i alle klasserom, der inkludering og innenforskap står sentralt. For at elevene ved Furuset skole skal oppleve mestring og læringsglede, jobbes det mye med å tilrettelegge for god tilpasset opplæring. Et viktig satsningsområde ved skolen er lesing, hvor begrepsopplæring, samt lese- og skrivestrategier er i fokus. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av åpenhet, deling og høy grad av psykologisk trygghet. Det samarbeides mye på tvers av team og trinn, og det jobbes godt med profesjonsutvikling, blant annet gjennom Lesson Study for å videreutvikle kvaliteten på undervisningen. 

Furuset skole er en raus og inkluderende skole hvor hver enkelt ansatt har et stort hjerte for elevene. Vi søker en synlig og samlende skoleleder som er opptatt av inkludering, deling og samarbeid, og som verdsetter betydningen av de ulike faggruppene som jobber med elevene. Vi ser etter deg som leder med varme, utviser klokskap og som er sterk på kommunikasjon og relasjoner. Furuset skole trenger en assisterende rektor som tilrettelegger for tillit og deling, og som ønsker å videreføre skolens unike samarbeidskultur til det beste for elevene.

Assisterende rektor har ansvar for en avdeling med tilhørende trinn. Vi har nå behov for en erfaren, dyktig og engasjert kollega i ledergruppa. Vi er spesielt interessert i deg som har undervist i flere år i skolen, har erfaring med ulike elevgrupper, skole-hjemsamarbeid, planlegging av undervisning, veiledning av lærere og arbeid med det profesjonelle læringsfellesskapet. Du får ansvar for elevoppfølging, ansatteoppfølging, og kompetansebygging i personalet knyttet til kvalitet i undervisningen blant annet gjennom Lesson Study.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Fullført introduksjonsprogram i skoleledelse/rekrutteringskurs, eller påbegynt/fullført master i skoleledelse.
 • Godkjent grunnskolelærerutdanning/lærerutdanning.
 • Undervisningserfaring fra grunnskolen.
 • Erfaring fra skole hvor inkludering og elevtilpasset undervisning har stått sentralt er en fordel.
 • God systemforståelse, samt erfaring med kvalitetsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring med personalarbeid.
 • Innsikt i forskning som fremmer elevenes læring og utvikling, faglig og sosialt.
 • Kompetanse og kunnskap om pedagogisk begrunnet bruk av digitale læremidler.
 • Kompetanse og kunnskap ledelse av teamsamarbeid.
 • God kjennskap til LK20.
 • Erfaring med foreldresamarbeid.
 • Ledererfaring fra barneskole er en stor fordel.

Personlige egenskaper:

 • Lyttende og raus med en tillitsbasert lederstil.
 • Samlende, synlig og tilstedeværende.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og sterk på det relasjonelle.
 • Innovativ og visjonær med evne til å skape oppslutning om felles mål.
 • Strategisk med stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.
 • Engasjert og ambisiøs på elevenes og skolens vegne.
 • Svært god norsk kommunikasjons- og fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.
 • Robust lagspiller som engasjerer, motiverer og inspirerer elever og kollegaer.
 • Evner å prioritere i en hektisk arbeidshverdag, og beholder humøret under høyt arbeidspress.

 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å utgjøre en avgjørende forskjell for våre elever.
 • Veldig engasjerte, dyktige, hyggelige og støttende kolleger og ledelse.
 • Åpne dører og tett oppfølging fra nærmeste leder og kolleger.
 • Godt innarbeidede felles rutiner, planer og møtestruktur som skaper forutsigbarhet i skolehverdagen.
 • Gode vilkår for kompetanse- og profesjonsutvikling.
 • God beliggenhet nær kollektivtransport (buss og t-bane).
 • Gode parkeringsmuligheter.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk for Oslo kommune.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5765537
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune