Assisterende rektor

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledig 100% stilling som assisterende rektor ved Trondheim voksenopplæringssenter

Trøndelag fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon med Fylkestinget som øverste besluttende organ og med fylkesrådmannen er øverste administrative leder.
Trøndelag fylkeskommune har rundt 4 500 medarbeidere og har blant annet oppgaver innen utdanning og kompetanse.

Ved Trondheim voksenopplæringssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som assisterende rektor. Trondheim voksenopplæringssenter er en felles fylkeskommunal og kommunal enhet som i tillegg til videregående opplæring for voksne, også har ansvar for norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Senteret har ca 220 ansatte. Elevtallet varierer, men ligger for tiden på ca 1500 elever. Vi holder til i nye, flotte lokaler i Holtermannsveien 70.

Assisterende rektor vil bli tilsatt i fylkeskommunen, og skal ha et spesielt ansvar for den fylkeskommunale voksenopplæringen, der Trovo er koordineringsskole for Trondheim. Assisterende rektor skal også fokusere på felles prosjekter på tvers av kommunal og fylkeskommunal opplæring. Stillingen innebærer ansvar for daglig ledelse og drift, ansvar for pedagogisk arbeid og utvikling, personalledelse og personalansvar, samt samarbeid med andre offentlige instanser.

   

Arbeidsoppgaver:

Ha ansvar for personal, økonomi, fag- og tjenesteutvikling innenfor fylkeskommunal voksenopplæring

 • Initiere og gjennomføre utviklingsarbeid, iblant annet felles prosjekter for kommunal og fylkeskommunal opplæring
 • Bidra i videreutviklingen av den felles kommunale og fylkeskommunale voksenopplæringen
 • Ha ansvar for fylkeskommunal voksenopplæring som koordineringsskole for Trondheim
 • Samhandle med lokalt næringsliv gjennom skolens ressurssenter
 • Delta i driftsoppgaver som inntak, timeplanlegging mm
 • Bidra til å synliggjøre voksenopplæringen internt i fylkeskommunen og eksternt
 • Assisterende rektor vil være rektors stedfortreder

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning inkl. pedagogikk
 • Lederutdanning og/eller erfaring
 • God kjennskap til videregående opplæring og lokalt arbeidsliv
 • Ønskelig med erfaring fra økonomi og anbudsarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra voksenopplæring og minoritetsspråklige

 

Utdanningsretning

 • Pedagogiske fag

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Mastergrad. Relevant praksis kan oppveie for utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Systematisk og strukturert
 • Høy gjennomføringsevne
 • Gode kommunikative ferdigheter skriftlig og muntlig

 

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø i nye, velutstyrte lokaler
 • Positive, kompetente og fleksible medarbeidere
 • Mulighet til å være i front i utviklingsarbeidet innen voksenopplæringsfeltet
 • Lønn etter avtale