Detaljer


Assisterende rektor

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Sophie Radich ligger i Lillestrøm by med gode buss- og togforbindelser. 

Høsten 2022 flytter Kjellervolla ungdomsskole inn i Sophie Radich, en ny og større skole som bygges for å imøtekomme det økte skolebehovet i Lillestrøm by. Virksomheten ved Kjellervolla overføres da i sin helhet til den nye skolen, men pga. utvidelse vil det også være behov for mange nyansettelser. Sophie Radich bygges for 8 paralleller med flerbrukshall og viktige kulturfunksjoner. I tillegg skal skolen også huse Lillestrøm kommunes realfagssenter og det nye Newtonsenteret som er et tilbud til alle skolene i Lillestrøm, samt at skolen vil være et kompetansesenter for elever med nedsatt hørsel.

I skoleåret 2021/ 2022 skal vi drifte Kjellervolla parallelt med byggeprosess og forberedelser til vi flytter inn på Sophie Radich. Vi søker derfor etter en assisterende rektor allerede fra neste skoleår slik at vi sammen skal sikre god drift på Kjellervolla og forberede oss til oppstart av Sophie Radich. Når Sophie Radich står klar, vil noen av hovedoppgavene til assisterende rektor være å lede realfagssenteret og Newtonsenteret. I tillegg vil assisterende rektor være en del av lederteamet på Sophie Radich, og ta del i den daglige oppfølgingen av elever og lærere, samt administrative oppgaver.

 

Søknadsfrist:
03.03.2021
Arbeidsgiver:
Lillestrøm kommune
Sted:
Lillestrøm
Stillingstittel:
Assisterende rektor
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4347471795
Sosial deling :