Ledig stilling

Eigersund kommune

Assisterende kommuneoverlege og sykehjemslege/ØHD-lege

Offentlig forvaltning

Er DU en en samfunnsengasjert lege som liker å arbeide med helsetjenesten i et helhetlig perspektiv? Er du i tillegg interessert i sykehjemsmedisin? Da er DU den vi leter etter!

Vi søker nå etter assisterende kommuneoverlege i kombinasjon som sykehjemslege/ØHD-lege, i nyopprettet stilling, med snarlig tiltredelse. Vi tilbyr 100% stilling, men er åpne for å diskutere stillingsstørrelsen. Som assisterende kommuneoverlege vil du ha en støtte, - og stedfortrederfunksjon for kommuneoverlege. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver iht. gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, helse og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, psykisk helsevern og beredskapslovgivningen. 

I stab til kommunalsjef i helse- og omsorg er det rådgivere som bistår kommuneoverlege i oppgaver med smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, ALIS/LIS-oppfølging og annen saksbehandling knyttet til legetjenester.

Eigersund kommune har 14 fastlegehjemler fordelt 5 legekontor. Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon og vi har pr. i dag en LIS1 og en ALIS i næring. I tillegg til kommuneoverlegen har vi næringsdrivende leger som har kommunal tjeneste i sykehjem, på helsestasjon og i skolehelsetjeneste. Vi er også vertskommune for Dalane interkommunale legevakt. Deler av stillingen vil være rettet mot sykehjem og ØHD-drift. I Eigersund kommune har vi to langtidsavdelinger og to korttidsavdelinger, plassert på Lagård sjukeheim og Lagård bo- og servicesenter. Den ene korttidsavdelingen har lindrende senger og ØHD-senger. Som nyansatt sykehjemslege hos oss vil du få sette ditt preg på stillingen. Du vil inngå i et team av fagledere og avdelingsledere for å bygge nye gode rutiner og samarbeidsformer med pasienten i sentrum. 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist i samfunnsmedisin, eventuelt allmennmedisin.
 • Er du ikke spesialist, men har fullført LIS1 og trenger hjelp på veien videre, oppfordrer vi deg til å søke. Eigersund kommune har mulighet for stipend til videreutdanning og tilrettelegger for din spesialisering.
 • Kjennskap og erfaring fra kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel.
 • Søker må ha meget gode norskkunnskaper, og god samfunnskunnskap.
 • Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin og geriatri.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å jobbe tverrfaglig og til å veilede andre.
 • Evne til å tenke helhetlig, være fleksibel, løsningsorientert og ha god rolleforståelse .
 • Initiativrik og selvstendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et helhetlig helsevesen.

Vi tilbyr:

 • En interessant og utfordrende jobb i en kommune med fokus på utvikling av legetjenester.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø.
 • Kultur for faglig oppdatering, læring og fornying.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til lokalt fremforhandlet fagstige for leger.
 • En praksis som er tellende for spesialisering i samfunnsmedisin eller kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin.
 • Avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtale)

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.


Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

Dersom stillingen krever gyldig politiattest skal dette også leveres før tiltredelse.