Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Assisterende enhetsleder

Offentlig forvaltning

Døgnenheten er en åpen enhet med 20 senger som tilbyr utredning, behandling og miljøterapi av psykiske lidelser. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og et individualisert utrednings- og behandlingstilbud. Enheten ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis. DPS Østre Agder etablerer behandlingstilbudet for spiseforstyrrelser på Agder fra 01.09.2023. Det skal derfor etableres 4 døgnplasser til de som sliter med spising. Arbeidssted er for tiden i Arendal/Bjorbekk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. 

I Døgnenheten har vi nå ledig 1 x 100 % fast stilling som assisterende enhetsleder

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling i poliklinikken, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende, og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Østre del av Agder fylke. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå, med relevant videreutdanning
 • God kunnskap innen fagfeltet psykisk helse og rus
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet og ansvarsbevissthet
 • Realkompetanse vektlegges mer enn formalkompetanse
 • Profesjonell, fleksibel og personlig i møte med egne ansatte, kollegaer, pasienter og pårørende

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring