Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Assisterende Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Sykehuset innlandet HF Reinsvoll er en avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling. Vi har 5 enheter totalt; 2 øyeblikkelig hjelp poster, en subakutt, en langtidspost for psykoseutredning og behandling, samt en sikkerhetspost.
Enhet for øyeblikkelig hjelp tar i mot alle pasienter over 18 år, som har behov for akutt hjelp innenfor psykiatri, med nedslagsfelt i opplandsdelen av innlandet. Vi tar imot om lag 1000 pasienter i året, der hovedproblemet er suicidalitet og akutte forverringer, eller nyoppståtte psykoser. Det er 10 sengeplasser på hver enhet, hvor 2 rom er i egen skjermet del.  
Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt av et godt teamsamarbeid, samtidig som man må klare å jobbe på egenhånd. Hos oss er det psykiatere, LIS-leger, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, sekretær og egen kokk.
Ved enhet for øyeblikkelig hjelp 1, er det ledig stilling som assisterende enhetsleder fra og med 01.07.23. 

Arbeidsoppgaver:

Stedfortreder for enhetsleder

Du inngår i en del av enhetens lederteam

Ansvar for den daglige driften ute i enheten, med fordeling og refordeling av arbeidsoppgaver

Koordinere mottak av nye pasienter, samt utskrivelser

Oversikt over pasienter

Godt samarbeid med enhetsleder, behandlere og andre enheter på sykehuset

Være støttende, tydelig og klar teamleder

Veiledning

Tilrettelegge for internundervisning

Bidra ved implementering av nye fagsystemer og retningslinjer

Stille opp på kort varsel ved kriser

Debrifing og defusing

Arbeid mandag til fredag på dagtid, men må være noe tilgjengelig utenom i tilfelle kriser

 

Kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning i psykisk helse

Ledererfaring eller lederutdanning, eller et ønske om å ta videreutdanning i ledelse

Erfaring fra akuttpsykiatri for voksne

Personlige egenskaper:

Interesse for akuttpsykiatri

Være lojal ovenfor arbeidsgiver og kollegaer

Vise stor samarbeidsvilje

Være løsningsorientert

Ha stort pågangsmot og godt humør

Være strukturert og tydelig

Være ansvarlig og helhetstenkende

Du må tåle konstruktiv kritikk

Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på

Vi tilbyr:

Vi har et godt arbeidsmiljø, med stor takhøyde, der vi setter stor pris på gode faglige diskusjoner. Vi bruker mye humor, og er lydhøre for andres meninger. Det er et spennende fagfelt og ingen dag er lik. Lønn etter overenskomst, og pensjonsordning i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.